Nu ska blinda kunna se sina kvitton för att kunna få betalt för sina utgifter

Av Börje R P Carlsson 2018-03-20

Landets riksdag och regering har en fantastisk förmåga att se sparmöjligheter hos samhällets svagaste grupper. Jag har tidigare skrivit om hur LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skärs ner för de behövande – när det egentligen handlar om att brottslingar orättmätigt tillskansat sig stöd och genom missbruk fått dessa kostnader att stiga i höjden.

   Den socialdemokratiska regeringen fortsätter nu på den inslagna vägen genom att ta bort merkostnadsersättning till blinda (och döva) genom att avkräva att de blinda utan stöd och hjälp ska kunna redovisa sina kostnader med kvitton där det ska framgå att dessa blinda ska ha haft ekonomiskt ansvar i sitt handlande.

  Detta stöd har tidigare betalats ut med en generell summa på 2 500 kronor per månad. Nu föreslår regeringen, i ett nytt lagförslag, att detta generella stöd tas bort och en redovisning av kvitton i stället ska ske. Till denna redovisning utgår inget stöd.

   Om nu dessa kvitton redovisas förmodar jag att det finns en gallringsfunktion och en kontrollfunktion där dessa kvitton ska behandlas och beslut fattas innan utbetalning av ersättning. Det blir som vanligt en ovanligt liten besparing, eller ingen alls, för statskassan. Men ett gigantiskt avbräck för de utsatta.

   Eller regeringen kanske kalkylerar med att de blinda inte får någon hjälp att redovisa sina kvitton och då elimineras ju hela bidraget?

   Bidraget ja! Vad talar vi om för pengar? Sveriges BNP uppgick för år 2017 till 4 604 000 000 000 kronor.

   Kostnaden för det generella bidraget, till cirka 12 000 helt blinda människor, uppgick till 390 miljoner kronor. Kostnaden uppgår därmed inte ens till en bråkdels promille av BNP.

   Det svenska försvaret kostar cirka 48 miljarder, rättsväsendet inklusive polis kostar cirka 40 miljarder och de generella barnbidragen kostar ungefär 26 miljarder. Men nu ska alltså regeringen förstärka statskassan genom att skära ner något som utgör en bråkdels promille av BNP.

   Detta sker samtidigt som försvaret får sina anslag ökade med många miljarder, polisen med cirka 7 miljarder och barnbidragen höjs med ett antal miljarder.

   Merkostnadsersättningen är ungefär en spottstyver av vad Maud Olofssons affär i energibranschen kostade svenska skattebetalare.

   Skulle de tolv tusen blinda komma in med sina kvitton talar vi sannolikt om ett nollsummespel. Eller där den omfattande kontrollen av kvittona till och med skulle medföra en kostnadsökning totalt sett.

   Det är lätt att se att besparingarna inte ens utgör felräkningspengar för försvar eller polis. Man kan nästan få för sig att det pågår röstfiske inför valet där regeringen försöker visa handlingskraft och att de tar ansvar för och visar att de vill ha ordning på svensk ekonomi. Det är då lätt att slå mot de röstsvaga.

   Inte ens om alla synskadade, som inte ser att läsa sina kvitton, skulle begära merkostnadsersättning handlar det om summor som i statsförvaltningens budget skulle påverka ekonomin märkbart.

   De pengar som ska sparas kan sparas, utan påtaglig försämring, genom en nedskärning av polisens utlovade sju miljarder som är betydligt mer än vad polismyndigheten själva begärt i sina äskanden. Var finns solidaritet och medmänsklighet i den socialdemokratiska regeringen?

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.