Är detaljstyrningen i enlighet med grundlagen?

Av Börje R P Carlsson 2018-06-14

Den nya kameraövervakningslagen och GDPR som vävts samman i ett heltäckande regelverk, dataskyddsförordningen. Jag trodde att jag var normalbegåvad och kunde läsa och förstå en text hyggligt. När jag började läsa den nya kameraövervakningslagen och GDPR som regleras av bestämmelserna i dataskyddsförordningen upptäcker jag dock motsatsen.

   Jag begriper inte så mycket och förstår ännu mindre. Jag ser vad som är skrivet och orden i sig är inte konstiga men den sammantagna förståelsen uteblir.

   Jag får inget helhetsgrepp utan allt blir ett sammelsurium över hur och var och vad jag får kameraövervaka och vad jag får registrera. Om jag tolkar texten rätt kan man, lite raljant uttryckt, som privatperson filma sin egen garderob och spara sina egna personuppgifter.

   I övrigt ansvarar man själv för att inga bestämmelser överträds. Det man får göra kräver dock inga tillstånd. I många moment hänvisas till olika stycken och som jag tolkar lagen har du nästan, men bara nästan för det finns alltid undantag både högt och lågt, mestadels upphovsrätt när det gäller dina personuppgifter. Den som vill använda dessa uppgifter måste ha ditt medgivande och han påtar sig också ansvar för hur dina uppgifter är säkrade hos användaren.

   Vad gäller kameraövervakning får du som privatperson inte kameraövervaka platser dit allmänheten har tillträde. Därmed kan du förmodligen glömma att föreviga din 50-årsdag genom kameraövervakning om du firar genom att ha ”öppet hus”.

   Redan nu har tävlingsarrangörer aviserat sina tolkningar av GDPR och kommit framtill att lagen inte ger utrymme för att offentliggöra tävlingsresultat och så var det väl inte meningen?

   Dataskyddsförordningen ska nu enligt typiskt svenskt manér byta namn till Dataskyddsmyndigheten och med det blir allt mycket begripligare, eller?

   Det är dock inte i första hand innehållet jag reagerar mest mot utan omfattningen av informationen. Den är uppbyggd för att vara heltäckande och kommer att utmana många till att försöka hitta luckor.

   Luckor som kunde ha eliminerats med en enklare och mer generellt utformad lagstiftning. Jag har svårt att förstå att man försöker göra något vattentätt genom att försöka förutse varenda möjlig och också kanske omöjlig situation.

   Det är intressant att iaktta hur ”allt” blir alltmer heltäckande reglerat varefter teknik och möjligheter underlättar ordbajseri.

   Tio Guds bud var grunden till det kristna samhällets lagreglering. De var enkla att läsa, tolka och följa och innehåller inga straffsanktioner. Alla som läser buden förstår innebörden och ingen behöver tveka om betydelsen. Dessa 10 bud innehåller 125 ord eller 653 tecken. Knappheten kan möjligen bero på att de huggits i sten eller i varje fall på stentavlor där varje ord krävde både eftertanke, klarsynthet men framförallt fysisk anspänning.

   Jag har någonstans läst att den amerikanska självständighetsförklaringen som kommit att stå symbol för de principer som det amerikanska samhället ska byggas på innehåller 209 ord. Jag har inte kunnat hitta en garanterat korrekt uppgift om detta så det får tas med en nypa salt.

   Det handlar dock om betydligt färre ord än dataskyddsförordningen, kanske mindre än en hundradel av förordningen. Detta dokument har skrivits för hand, förmodligen med en raspig bläckpenna där försiktighet var en dygd. Minsta misstag och bläckplumpen var ett faktum och kanske detta är förklaringen till detta dokuments ordknapphet som trots detta ligger till grund för alla amerikaners liv och leverne.

   Dataskyddsförordningen består av 27 467 ord eller 198 242 tecken. En imponerande text där inget eller allt lämnats därhän. Har skapats i ett ordbehandlingsprogram där varken försiktighet, eftertanke eller noggrannhet krävs eftersom ändringar, omskrivningar eller rättelser är ”skitenkelt” att utföra.

   Vi får nog i framtiden vänja oss vid olika typer av dokument som blir alltmer omfattande och heltäckande där varje nytt kryphål med lätthet täpps igen varefter de upptäcks. Till detta kommer allt oftare vidhängande sanktioner som kan vara väldigt ekonomiskt omfattande. Dessa nya dokument kommer inte att vara statiska utan kommer att förändras i takt med tid och missbruk.

   Bra eller dåligt? Ja inte vet jag – men strider utvecklingen med detaljstyrning, in absurdum, inte mot Regeringsformen? En grundlag som säger:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

   Vårt samhälle bygger på grundlagarna och därför står de över alla andra lagar. Innehållet i våra övriga lagar får aldrig gå emot det som står i grundlagarna.

   Kan politiskt tillsatta tjänstemän, i EU:s namn, skapa förordningar och lagar som detaljstyr svenska medborgare, i strid mot Sveriges grundlagar? Respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Uppfylls verkligen dessa krav med dessa detaljstyrningar?

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.