Vi måste skydda våra demokratiska grundlagar

Av Börje R P Carlsson 2018-07-23

Nu har Sveriges medborgare genom olika undersökningar visat politikerna vad de tycker om dagens politik. Jag har svårt att tro att 20 procent av medborgarna fullt ut sympatiserar med Sverigedemokraterna. Jag tror att de olika undersökningarna mer speglar medborgarnas trötthet på de etablerade politikernas trams, käbbel och tjafs.

   Sveriges riksdagsmän har sin plats vid köttgrytan och vill för allt i världen inte mista denna och därför följer de partipiskan oaktat de vet att politiker utanför riksdagen och många av deras väljare har en helt annan mer pragmatisk inställning.

   Den konfrontationspolitik som riksdagspolitikerna företräder mellan blocken vill troligen inte Sveriges medborgare veta av. Inte ens partibröder och systrar utanför riksdagen tycks vilja veta av den.

   SD har varit i opposition och kommer förhoppningsvis att så förbli. De kan således vara hur populistiska som helst, gå i polemik om vad som helst samt hela tiden vända kappan efter vinden för de kommer aldrig (hoppas jag) behöva ta ansvar för något av alla de olika förslag som de företräder.

   Dock har de som tungan på vågen i invandrarfrågor fått de mer demokratiskt formerade politikerna att ”sälja sina taskor till räven” genom en hårdför flyktingpolitik där någon med andra rötter aldrig kan bli svensk.

   Inte ens samer kan, enligt SDs Björn Söder, anses vara svenskar trots att det troligen var de som först var på plats efter inlandsisen. Med en vågmästarroll följer ett stort ansvar som de inte tycks vara beredda att ta.

   SD har varit duktiga att utnyttja sin vågmästarroll men nu anser jag att de gjort det de ska och att deras topp är nådd och de väljare som inte fullt ut stöder deras politik ger dem röster enbart för deras syn på invandring.

   För 360 år sedan blev Skåne-Blekinge-Halland svenskt genom freden i Roskilde 1658. Hur ska dessa sörlänningar räknas, som svenskar eller danskar? Jag tror inte någon tvekar att kalla dem svenskar och i synnerhet inte blekingen Jimmy Åkesson.

   För drygt hundra år sedan emigrerade ett antal svenskar till USA. Är det någon som påstår att dessas avkomma inte är amerikanare och trots det är de som återvände fortfarande välkomna som svenskar?

   1956 invandrade 8 000 ungrare till Sverige i samband med den så kallade Unger-revolten. De har nu bott och verkat i Sverige i drygt 60 år. Bildat familj och fått barn. Är dessa ungrare svenskar? Ja, naturligtvis.

   Sedan följde olika oroshärdar och polacker, tjecker, italienare och människor från forna Jugoslavien flydde hit till Sverige. Några bekymmer? Ja en del problem uppstod nog när människor från olika delar av forna Jugoslavien tog med sig aversion och fiendskap samt en del brottslighet till Sverige. Dessa problem var dock av övergående natur.

   Den största invandringen, tror jag, kom från Finland. Under efterkrigstiden sökte sig cirka fyra hundra tusen finländare sig till Sverige. Problem? Visst förkom problem men inga oöverstigliga även om många tyckte att de värsta skulle skickas hem till Finland igen. Idag är de flesta svenska medborgare och ingen skulle väl ifrågasätta deras svenskhet.

   Dagens aversion mot invandrare tycks mer hänga samman med mängden invandrare och varifrån dessa kommer och inte minst deras hudfärg. Men allt detta är av övergående natur där tiden läker och efter en tid är även dessa svenskar. Det handlar således bara om tid. Har man fått svenskt medborgarskap är man naturligtvis svensk utan annan gradering. Det enda som skulle kunna förändra detta är om man själv, i efterhand, skulle kunna välja sina föräldrar.

   Jag har svårt att förstå den nationalism som SD företräder och som finns på den lilla farkost som Jorden utgör och som i svindlande fart är på väg mot sin egen undergång. Det måste väl finnas något mer konstruktivt att förslösa sin dyrbara tid på?

   Vill vi verkligen bli som de mest brunbyxade länderna i Europa där solidaritet, medkänsla och människokärlek saknas. Länder vars medborgare för inte så många år sedan själva sökte och fann en fristad i Sverige.

   Sverige behöver fler invånare och med de många goda invandrare som kommer följer med en naturlags följsamhet också en del mindre goda men detta måste åtgärdas varefter de utkristalliserar sig inte genom generaliseringar.

   SDs framgångar skapar dock en viss oro eftersom avhoppade Sverigedemokrater visar sin politiska agenda när flyr till Ungern eller Polen. I dessa länder står demokrati inte högst på agendan och tillåts SD att växa ytterligare ligger en avveckling av den svenska demokratins grundlagsskyddade fri och rättigheter bara ett par formalia bort.

   Enkel majoritet i riksdagen räcker för att påbörja avvecklingen av demokratin. Arrangera därefter, medan partiet ligger på topp, ett nyval och en ny omröstning och den grundlag som garanterar varje medborgares fri och rättigheter som yttrandefrihet och demokrati kan vara borta.

   Starkare än så är inte vårt grundlagsskydd och därför är det viktigt att alla medborgare röstar och betänker hur deras röst får – men framförallt kan användas. Av detta skäl måste våra grundlagar skyddas bättre.

   Det är inte en slump att beslutsgången ser ut som den gör men nu räcker inte ens detta, utan en grundlagsändring måste kräva kvalificerad majoritet i två riksdagsomröstningar med ordinarie val emellan. Faran uppstår om ett enfrågeparti får tillräckligt många anhängare som bara ser just deras enda fråga som allena saliggörande.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


 Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.