Hannibal Lecter

Visste du det här om psykopati?

Av Ricard A R Nilsson 2018-08-09

Hannibal Lecter, Christopher Silfverbielke, Norman Bates och Batmans fiende Jokern, är alla exempel på psykopater inom populärkulturen. De utgör den perfekta fienden. Personer som det är accepterat att hata. Problemet är att deras popularitet även ger upphov till pseudovetenskapliga artiklar och hemmatester i medierna. Den allmänna tron på vad diagnosen psykopati innebär är dock vitt skild från fakta.

   Visste du att diagnosen psykopati vare sig är godkänd i det amerikanska psykologsamfundets diagnosmanual DSM-V eller Världshälsoorganisationens diagnosmanual ICD-10, men att diagnosen ändå används av Kriminalvården för att bedöma fångarna?

   Visste du att psykopati diagnostiseras enligt en checklista som består av 20 påståenden där varje påstående antingen kan kategoriseras ”stämmer”, ”stämmer delvis” eller ”stämmer inte alls”? Poängen 2, 1 respektive 0 tilldelas. Får man någonstans mellan 26-40 poäng så anses man vara psykopat.

   Visste du att flera av de påståenden som frågas efter inte har med våld att göra, utan om vardagliga normbrott? Normer som kan skifta beroende på samhällsandan.

   Visste du att ett av påståendena gäller hur många relationer den som ska bedömas har haft? Har man, enligt bedömarens subjektiva uppfattning, haft för många relationer så får man 2 poäng (det kan räcka med 4-5 stycken). Medan om man bara haft en relation i sitt liv och sedan länge är gift så får man 0 poäng.

   Visste du att problem med skulder och arbetslöshet är kriterier som kan medföra högre poäng på psykopatichecklistan?

   Visste du att homosexualitet tidigare ansågs vara en underart av psykopati?

   Visste du att Kriminalvårdens tidigare forskningschef, professor Martin Grann, i flera offentliga uttalanden har klargjort sin opposition mot användandet av psykopatidiagnosen? Han har bland annat sagt att begreppet psykopati inte bör användas eftersom det är en nedsättande och stigmatiserande diagnos som egentligen inte behövs.

   Visste du att trots motståndet mot diagnosen så används psykopati ofta som ett huvudsakligt skäl till att neka intagna olika friförmåner, placeringar i anstalter av lägre säkerhetsklasser och i vissa fall även möjligheten att få tillgång till rehabiliterande programverksamhet samt terapi med en psykolog (det finns nämligen de som anser att psykopater inte kan behandlas)?

   Visste du att professor Sten Levander tidigare har framhållit att cirka 37 % av alla fångar skulle vara psykopater. Denna siffra reviderades efter några år till 20 % av endast våldsbrottslingarna. Observera att det i första fallet handlar om samtliga fångar och i det andra om en mindre del. Hur kan antalet påstådda psykopater ha mer än halverats under den här perioden? Svaret är naturligtvis att man inte riktigt vet vad en psykopat är.

   Visste du att antisociala och psykopatiska personlighetsdrag enligt vissa undersökningar anses förekomma hos cirka 3% av männen och mindre än 1% av kvinnorna?

   Visste du att brittiska studier gör gällande att mindre än 1 procent av befolkningen kan klassas som psykopater?

   Visste du att många experter dömer ut användandet av psykopatibegreppet och framhåller att det inte är en användbar diagnos om man vill förutsäga återfall hos enskilda individer? Ändå använder Kriminalvården det som underlag för just det ändamålet.

   Visste du att det händer att två olika läkare som bedömer en och samma person, kommer fram till motsatta slutsatser avseende den här typen av diagnoser?

   Visste du att nästan alla psykopater som upptäcks sitter i fängelse? Ett av skälen är att det bara är där man kan leta och fortfarande anses vara politiskt korrekt. Det går ju knappast att börja leta psykopater bland exempelvis gymnasieelever eller poliser, eftersom det skulle leda till ett ramaskri från alla de individer som plötsligt fick denna diagnos – utan att ha gjort sig skyldiga till något annat än att ha svarat fel på psykologernas frågor.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Ricard A R Nilsson  är dömd till livstids fängelse för mord, men fick under 2017 sitt straff tidsbestämt till 30 år. Under åren har han hunnit beta av nio universitetsexamina och är idag kriminalvårdens högst utbildade, generaldirektören inräknad.

Ricard har släppt böcker, bland annat ”En livstidsdömds dagbok”. I hans författande skildras ofta det brutala fängelselivet.

Följ Ricard i sociala medier:

nilsson-larancuent.com/ricards-blogg

instagram.com/nilsson_ricard

twitter.com/ricardnilsson

Ett av Para§rafs honnörsord är inifrån. Vi ska så långt det är möjligt rapportera inifrån. Komma in under ytan. Ricard A R Nilsson skriver sina krönikor inifrån fängelsevärlden.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.