Vill se förändringar inom polisen innan jag tror på dem

Av Börje R P Carlsson 2018-09-19

Den första februari i år fick svensk polis en ny rikspolischef i Anders Thornberg. Denne har hållit en förhållandevis låg profil men nu träder han fram i en video på polisens hemsida. Redan vid Thornbergs första framträdande kan man se att han lärt sig av Dan Eliassons misstag.

   Dan Eliasson hade en förmåga att sätta sig i besvärliga situationer genom att hela tiden komma med löften om att om sex månader skulle polisen ha vänt färdriktning och kunna visa påtagliga förbättringar.

   Dessa förbättringar kom aldrig men Eliasson köpte sig hela tiden en ny tidsfrist om sex månader.

   Från Anders Thornberg kan följande utlåtande hämtas. Med sin lugna trygga stämma med en lätt halländsk dialekt berättar under dryga två minuter om polisens nästa strategiska mål för de kommande årens verksamhet.

”Vi lever i en tid präglad av nya utmaningar och en förändrad brottslighet. Polisens samhällsuppdrag – att vara garanten för befolkningens trygghet och vårt lands inre säkerhet – är på flera sätt viktigare än någonsin. Förväntningarna på oss är höga.

Vilken polis behöver vi då vara för att möta morgondagens utmaningar? Detta har vi diskuterat intensivt inom polisen det senaste året. I bred dialog med medarbetare, medborgare, samverkansparter och experter har vi fått insikter som nu mynnat ut i en strategi för hur vi vill att polisen ska utvecklas fram till år 2024”.

   Detta har diskuterats intensivt inom polisen senaste året varav Thornberg funnits med halva tiden. Vad han nu efter denna intensiva period framför är samma budskap som förts fram sedan utredare Rolén förde fram sina tankar på den nya polisorganisationen och som Dan Eliasson framförde ungefär var 6:e månad.

   Thornberg har gett sig själv en betydligt bättre tidsfrist och i stället för sex månader har han sagt sex år. Frågan är dock om han får sina sex år om inga påtagliga förbättringar sker innan dess.

   Det skulle vara intressant att veta vad dessa årslånga intensiva diskussioner lett till och vad som avhandlats.

   Strategin till år 2024 innehåller en ny vision, ny verksamhetsidé, nya mål och strategiska initiativ för polismyndigheten.

   Det låter väl bra men jag vågar slå vad om att verksamheten om sex år kommer att få en uppföljande förklaring om varför polisen inte lyckats samt en ny plan för en fungerande polis om ytterligare cirka sex år.

   Så länge byråkrati och administration är det primära kommer inget att förändras men jag ser redan idag hur polisens pinnjakt har tilltagit och kanske det statistiska målet om redovisade och uppklarade förseelser kommer att nås medan de grova brotten förblir outredda.

   Trots allt ger de nya visionerna ett visst framtidshopp men det är ohyggligt långt till att göra hela Sverige tryggt och säkert. Att fokusera på polisens kärnuppdrag, prioritera rätt och säkerställa att det brottsutredande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet går hand i hand låter bestickande.

   Anders Thornberg pekar ut i vilken riktning polisen ska gå och vilka ramarna är. De ska nu fyllas med innehåll av myndighetens medarbetare och arbetstagarorganisationer.

”Strategin syftar på att vända utsattheten och i bästa fall – utplåna den helt”.

   Fan trot. Är det inte ungefär samma budskap som hörts de sista knappa fyra åren?

   Från omorganisationen av polismyndigheten, år 2015, har det tagit dryga tre och ett halvt år för att komma med en strategi som i bästa fall ska ge medborgarna en närvarande polis först om sex år.

   Men som sagt likt Thomas tvivlaren vill ja se dessa förändringar innan jag tror på dem. Jag hoppas innerligt att jag har fel som tvivlar men hittills har jag inte någon gång blivit positivt överraskad av den nya (?) organisationen.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.