Anno horribilis – de kallhamrade begränsningslinjernas år är passerat

Av Torgny Jönsson 2019-01-01

Inför sammanfattningen av det år som nu ligger bakom oss återvänder tankarna till begreppet som vi påtvingades under sommaren då Sverige stod i brand – begränsningslinjer. Men det är inte skog som brinner utan människoliv som släcks när de som ska rädda och skydda istället svär sig fria från ansvar.

   Det är alltid samhällets mest utsatta som först fångas av elden innanför de verkliga men av politiker och myndigheter osynliggjorda begränsningslinjer som avgränsar från grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheter. Avskilt från statens positiva förpliktelse om att skydda alla medborgares liv och hälsa.

   2018 kommer sannolikt minnas som året då förnekelse var tillräckligt som överlevnadsinstinkt. Kanske var det sista året då avsmalnande åsiktskorridorer, impulsstyrda populistiska politiker, beröringsskräck inför de rätta besluten i svåra frågor och 349 vilsna själar i Sveriges riksdag tilläts att styra landet.

   Förhoppningsvis det sista året då populistisk plakatpolitik med kortsiktiga lösningar utan eftertänksamhet lyckades erövra ytterligare mark.

   Oavsett om de bränder som härjat och ödelagt stora delar av våra skogar sedan länge har falnat står utsatta områden i brand och där spridningsrisken är uppenbar. Räddningen är inte italienskt brandflyg eller vattenbombande helikoptrar.

   Lösningen står ej heller att finna i imaginära begränsningslinjer kring utpekade områden med förhoppningar om att de problem som lämnats innanför ska brinna upp, kvävas eller självdö.

   Impulsstyrd populism där varje enskild händelse framkallar krav på akuta åtgärder gisslar en långsiktig rättsutveckling. När handgranater detonerar, bilar sticks i brand och personer avrättas på öppen gata twittrar landets justitieminister sekundsnabbt för att visa prov på handlingsförmåga.

   I rädsla inför att uppfattas som svag ansluter han sig till populisters krav om sänkt rättssäkerhet och slopande av mänskliga fri- och rättigheter. Bakom Morgan Johanssons hårda tag finns faktiskt inte ett uns av den goda juridiken. Särskilt besvärande då det är en eftertänksam och genomtänkt rättsutveckling som är lösningen på de allvarliga problem som landet står inför.

    Det är inte så märkligt att Sverige nu står inför närmast oöverstigliga problem. Under de tre senaste mandatperioderna, det vill säga 12 åren, har posten som landets justitieminister innehavts av två personer med sammanlagt noll (0) högskolepoäng i juridik. Därmed har det saknats den kompetens som krävts för att förutse de lagändringar som varit påkallade utifrån de utmaningar som landet ställts inför.

   Istället för att lagstiftningsvägen adressera samhällsomstörtande och systemhotande områden var Beatrice Asks gärning förslaget om rosafärgade kuvert till sexköpare. Alltmedan Morgan Johansson ägnat tankekraft åt svenskars sexköp utomlands och strött twitter omkring sig över hur många nya poliser som rekryterats, antagits och utexaminerats.

   Det sprängs, skjuts och bränns bilar varje dag – medan den ansvarige för utvecklingen saknar tidigare erfarenhet av juridik. Det är problematiskt när juridiken är den konstruktiva vägen för att bryta en utveckling som ofelbart delar, splittrar och hotar det land som tills helt nyligen sågs som ett föregångsland på de flesta områden.

   Vad ska vi med fler poliser till när åklagarmyndigheten, domstolarna och kriminalvården är flaskhalsar som effektivt förhindrar lagföring?

   Sverige förtjänar en framstående och orädd jurist som justitieminister. Hotet mot nationen kommer inte utifrån utan inifrån och då duger det inte med en lekman på den mest betydelsefulla ministerposten. Eller flumlösningar där malplacerade ministrar står i förorten och hoppas att alla utsatta ska nynna med i ”We shall overcome”.

   Säkerhetshotet mot Sverige är utvecklingen i stadsdelar som Rosengård, Bergsjön och Rinkeby och består inte i Putins harmlösa militärövningar.

   I en fungerande demokrati framstår rättssystemet som tryggt och rättvist för alla inblandade aktörer, även för misstänkta och deras försvarare. En justitieminister med juristbakgrund skulle aldrig acceptera att den reella obalans som redan råder mellan åklagare och misstänkta förskjuts ytterligare till åklagarsidans fördel.

   I den stund trösklar för rättssäkerheten sänks, går tilltron för rättssystemet ned. I samma stund utraderas möjligheten att använda juridiken som verktyg för att laga det som redan har gått sönder. Och jag hävdar med dårens envishet att den goda juridiken visar vägen ut ur det brinnande inferno som skapats av 12 år utan kompetens på justitieministerposten.

   Inför det nya året vill jag se en handlingskraftig jurist som landets nya justitieminister, orädd inför att göra det rätta framför det lätta. En minister som sin första åtgärd lägger ett effektivt lagförslag för att förhindra nyrekrytering av minderåriga in i allvarlig kriminalitet.

   Kanske kopplat till ett straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som uppenbart brister i tillsyn över 12-åringen som säljer kokain och släpar runt vapen åt straffmyndiga. Vilken minderårig kommer våga bära vapen om risken är att en pappa eller mamma döms för bristande tillsyn?

   Juridikens möjligheter är outtömliga och begränsas endast av juristens förmåga att förstå och tillämpa den. Den är tveklöst vägen att på sikt radera gränsdragningar och göra Sverige helt igen.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 

 


   Torgny Jönsson har i medierna kallats ”Maffians bankir”. Han har tidigare avtjänat två längre fängelsestraff och frigavs i slutet av oktober i år efter att ha suttit häktad 19 månader på säkerhetsavdelning med restriktioner.
Under de senaste tio åren har ett stort antal av hans artiklar rörande rättssäkerhet och kriminalvård publicerats på DN, Aftonbladet, Dagens Juridik, SVT och Paragrafs debattsidor.
Han har även beviljats prövningstillstånd och vunnit mål i Högsta domstolen. Sedan frigivningen använder han Facebook som en plattform för sin syn på rättssäkerhet och på de pågående processer där han är både målsägande och misstänkt.
Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.