Första maj för vem?

Av Börje R P Carlsson 2019-05-01

Grundbultarna Solidaritet, Trygghet, Demokrati och Sammanhållning känns alltmer avlägsna och tycks ha lämnats någonstans utmed demonstrationstågens väg. Allt fler arbetare men framförallt politiker tycks ha glömt sina rötter och tillber i allt större utsträckning istället den egna husguden Mammon.

   Sedan 1890 har första maj firats med demonstrationståg, fanor och paroller. Dagen har i stort varit vigd åt arbetarna och arbetarrörelsen.

   När jag växte upp klädde hela familjen Karlsson upp sig och gick med i tåget. Min familj hade inga fanor, inga paroller men vi fanns där som förhållandevis tysta och stolta representanter för arbetarrörelsen och den samhällsbärande massan.

   Tåget var långt och som jag minns det alltid soligt och varmt. Kanske har jag förträngt de kalla, våta och blåsiga stunderna, för stoltheten att tillsammans med syskon och föräldrar fått visa solidaritet. När man nådde slutdestinationen talades det, det firades och glöden var näst intill fanatisk. Jag tror att åtminstone halva befolkningen i min lilla by deltog.

   Varefter jag växte upp blev det alltmer sällan tillfälle att delta i dessa tåg och varefter jag mognade kändes den socialdemokratiska flaggan och parollen alltmer ålderstigen och urblekt.

   Tryggheten övergavs och medborgarna började låsa sina bilar, cyklar och bostadsdörrar – och hägna in sina domäner. De blev alltmer isolerade från varandra. ”Det här är mitt och det ska du ge fan i-känslan” blev allt starkare. Oginheten blev ett allt tydligare ledord.

   Demokratin övergavs på blockpolitikens altare för att idag vara fullständigt obefintlig genom olika vågmästare som alla hårdrar varje beslut till det yttersta utan annan baktanke än att få framgång för sin politik. Debatter spårade ur och skillnaden på sak och person i debatterna blev allt mer markant. När sakargumenten inte längre räcker till tar man till personangrepp i stället. Allt oftare skjuter man på budbäraren.

   Solidariteten och sammanhållningen finns inte längre och människokärleken har fått ge vika för egoism och främlingsfientlighet. Människor delas in i olika grupper beroende på etnicitet, religion, nationalitet, hudfärg, kön och ålder. Den sammanhållning som borde finnas bland en art som alla har samma ursprung är glömd.

   Dagens invandrare har anlänt till ett Sverige som just nu befinner sig i ett bottenläge där det sämsta i ett demokratiskt land framträder och är det sämsta på många årtionden. Nu kan det nog inte bli sämre utan kanske kurvan kan börja peka uppåt igen.

   Vi behöver invandring och de flesta invandrare behöver en fristad. Gemensamt kan vi nog vända kurvan och åter få användning för ord som Solidaritet,TrygghetDemokrati och Sammanhållning.

   Nu har en massa olika geschäft skapats denna dag för att använda 1 maj som arena för sina demonstrationer. VafabMiljö demonstrerar genom att som vanligt hämta sopor den 1 maj. Trots att det anses vara arbetarnas dag jobbar dessa som vanligt till förbrukssamhällets fromma. Motala kommun gör precis tvärtom. Här är första maj en röd dag och sopproducenterna får stå ut med sitt avfall ytterligare en dag.

   Nordfront uppmanar alla nationalister, anti-globalister, nej-sägare och EU-motståndare i Sverige att ställa upp den 1 maj i Ludvika och Kungälv. Här kan man hoppas på att de få korttänkta individer som ställer sig bakom dessa idéer får demonstrera helt ostörda, ohörda och osynliggjorda.

   Politiker och facktoppar pratar både här och där. De snackar hit och de snackar dit och varje dag av årets dagar skall man tvingas höra dessa. Förr tvingades man lyssna på dessa bara första maj och sista halvåret före ett val. Däremellan var det lugnt men som politiken ser ut idag tvingas man varje dag lyss till den sträng som brast.

   När ska alla dessa hålla tyst så länge så de hinner höra folkets röst? Nu är det inte längre så att all makt ska utgå från folket utan nu skall all makt utgå från de folkvalda och tvingas på folket.

   Alla politiker vet vad de lovat sina väljare och alla politiker, kanske med några undantag till höger, vet vad som behöver göras men de vet att de inte skulle bli omvalda om de gör det. Nu blir det i stället symbolpolitik där partierna har i stort samma framgångsförslag men vinklar och presenterar olika.

   Idag ska allt fler handlingar bli brott. Nästan alla brott ha högre straff. Och för att visa handlingskraft skall tiggarna bort antingen de finns eller ej. Många småorter där SD har makten och lite större orter där S har makten, inför i allt snabbare takt tiggeriförbud. Tiggarna blir varken ekonomiskt oberoende eller friskare av detta. Att inte ens ha tolerans för de sämst ställda är inte vad jag menar med demokrati, trygghet, sammanhållning och solidaritet.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


  Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.