Alla mord kan inte ge livstid

Av Ricard A R Nilsson 2019-05-02

Regeringen har lagt fram ett förslag som syftar till få fler dömda till livstid. Ett av huvudskälen är, enligt justitieminister Morgan Johansson, att en större risk för det strängaste straffet ska ha en avskräckande effekt – ett argument som är verklighetsfrånvänt.

   I förra veckan skickade regeringen iväg ett lagändringsförslag där de vill att mord som idag ger 15 till 18 års fängelse, i framtiden ska ge livstid – om gärningen inneburit svårt lidande för offret eller ”annars varit särskilt hänsynslös”.

   Idag får cirka 30% av de som döms för mord lagens strängaste straff, nu hoppas man att de blir 50%. Vissa vill säkert att alla mord ska innebära inlåsning för alltid, vilket är än mer idiotiskt.

   De i maktens korridorer försökte för några år sedan att få igenom ett liknande lagförslag. Dåvarande justitieministern Beatrice Ask tryckte igenom en lag som lagrådet protesterade emot. När lagen sen skulle tillämpas ansåg Högsta domstolen att den inte var användbar och fastställde den praxis som idag tillämpas, alltså att de flesta mord ska ge ett tidsbestämt straff.

   Nu gör alltså regeringen ett nytt försök. Förslaget har varit ute på remiss och fått mycket kritik. Slutsatsen i utredningen är bland annat att ”En ökad användning av livstidsstraffet kan inte antas leda till minskad brottslighet eller i övrigt påverka det brottsförebyggande arbetet”. Frågan är då varför fler ska låsas in på obestämt tid?

   Justitieminister Morgan Johansson framhöll i en intervju i Sveriges Radio att han hoppas att lagändringen ska ha en avskräckande effekt. Men kom igen. De som begår mord i stundens hetta lär knappast tänka på konsekvenserna. Detsamma gäller de som är påverkade av alkohol eller narkotika, för att inte tala om de som utför mord inom den kriminella världen.

   Förvisso hade justitieministern rätt när han sa att om mördare är inlåsta så är de oskadliggjorda. Visst, så må vara fallet, men faktum är att risken för att någon som en gång begått mord ska mörda igen, är försvinnande liten. Inkapaciteringsargumentet är alltså inte särskilt relevant.

   Lägg därtill att hur länge man avtjänar ett livstidsstraff, baseras på en högst godtycklig bedömning. När en omvandling till tidsbestämt ska ske, så försöker experter avgöra fångens framtida beteende, något som i praktiken är omöjligt. Många anser att man lika gärna kan kasta tärning.

   Den riskbedömning som sker innebär att man kan nekas tidsbestämt med hänsyn till vad man eventuellt kan komma att göra. I en rättsstat borde rimligen det man faktiskt gjort ligga till grund för bestraffning, inte spekulationer om eventuella framtida brott.

   Ett bättre alternativ torde rimligen vara att ha ett tidsbestämt maxstraff. Norge har till exempel 21 år, och deras lagstiftning har inte inneburit fler mord. Det handlar helt enkelt om att fastställa straff som baseras på den gärning man gjort sig skyldig till redan från början. Skapa en förutsägbarhet för den dömde ger dessutom större möjligheter till rehabilitering och ett återinträde in i samhället.

   En del kommer hävda att denna krönika är en partsinlaga, det må så vara. Men att jag har avtjänat ett livstidsstraff förändrar inte fakta. Och fakta är att livstidsstraff inte har en avskräckande effekt. Fakta är att det saknas vetenskapligt stöd för att antalet mord och längden på straffen har något samband. Fakta är att det inte finns något objektiv samhällsnytta att ha ett livstidsstraff.

   Att låsa in fler personer till lagens strängaste straff ökar dessutom samhällskostnaderna med flera miljoner per dömd. Regeringens förslag är helt enkelt urbota dumt.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Ricard A R Nilsson dömdes till livstids fängelse för mord, men fick under 2017 sitt straff tidsbestämt till 30 år och avtjänar nu sista året på ett halvvägshus. Under åren i olika fängelser har han betat av nio universitetsexamina och är idag Kriminalvårdens högst utbildade, generaldirektören inräknad.

   Ricard har släppt flera böcker, bland annat ”En livstidsdömds dagbok”. Följ honom i sociala medier:

nilsson-larancuent.com/ricards-blogg  
instagram.com/nilsson_ricard
twitter.com/ricardnilsson

   Ricard har medarbetat på Para§raf sedan vi startade magasinet. Ett av Para§rafs honnörsord är inifrån. Vi ska så långt det är möjligt rapportera inifrån. Komma in under ytan. Ricard har rapporterat inifrån fängelsevärlden. Nu fortsätter han att skriva utifrån sina insikter om fängelser och den undre världen.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.