Foto Sofia Tanaka /TT

Högsta domstolen om svensk rätt avseende folkrättsbrott i bland annat Ukraina

Av Lennart Aspegren 2022-11-12

Högsta domstolen slår fast att svenska domstolar är behöriga att ta upp till exempel mål om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser som har begåtts i Ukraina, förutsatt dels att det finns en tillräcklig anknytning till Sverige, dels att det saknas något hinder mot det i allmän folkrätt.

Högsta domstolen har slagit fast att svensk domstol är behörig att pröva det åtal som har väckts mot en schweizisk tidigare företrädare för Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Åklagaren väckte i november 2021 åtal mot två personer för medhjälp till folkrättsbrott som de, i egenskap av företrädare för bolag inom den svenska oljebolagskoncernen Lundin Oil, ska ha begått i Sudan under åren 1999–2003.

Den ena personen är schweizisk medborgare och bosatt i Schweiz. Han befann sig i Schweiz när åtalet väcktes.

Högsta domstolen har nu prövat om svensk domstol är behörig att pröva åtalet mot den schweiziske medborgaren. Domstolen konstaterar att brottet enligt de svenska lagreglerna omfattas av s.k. universell jurisdiktion.

Det innebär att en svensk domstol som utgångspunkt är behörig att pröva målet oberoende av vem som har begått brottet, vem brottet har riktats mot och var brottet har begåtts.

Enligt Högsta domstolen krävs det även vid utövande av universell jurisdiktion någon form av anknytning till Sverige för att ett åtal ska kunna prövas här. Ytterligare en förutsättning är att det inte finns något hinder mot det i allmän folkrätt.

Högsta domstolen har kommit fram till att anknytningen till Sverige är tillräcklig för att åtalet ska få prövas i svensk domstol och att det inte finns något hinder mot det i allmän folkrätt.

– Det förhållandet att den åtalade inte befinner sig i Sverige utgör inte något hinder mot svensk domsrätt, förutsatt att anknytningen till Sverige i andra avseenden är tillräcklig, säger justitierådet Johan Danelius som är en av domarna som deltog i beslutet.

Handläggningen av brottmålet fortsätter nu vid Stockholms tingsrätt.

Högsta domstolens dom i sin helhet finns att ta del av här:
Högsta domstolen Mål nr Ö 1314-22


   Lennart Aspegren är juris hedersdoktor, Stockholms universitet. Bakgrund i Svea hovrätt. Rättschef i Regeringskansliet. Domare i Arbetsdomstolen, i Försäkringsöverdomstolen, i FN:s folkmordstribunal för Rwanda.
Lennart Aspegren är internationellt verksam som konsult och föreläsare. Gett ut lagkommentarer m.m. Gift, tre barn, fem barnbarn.
Lennart är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.