Angrepp på valarbetare är en logisk följd av fördjupad konflikt

På senare tid har vi upplevt ett allt hårdare konfliktklimat. I Tyskland har vi sett hur valarbetare som utnyttjar sina demokratiska rättigheter attackeras med våld. Det handlar inte längre om debattklimat. Debatt är för de extrema höger- och vänsterextremisterna ett passerat stadium. Konfliktprocessen handlar då inte om sakfrågor utan om att eliminera varandra, mer att jämföra med revolution, som med kommunismen efter första världskriget och nazismen på 30-talet.
Debatt

Fler fängelser eller mindre behov av fängelser?

Debatten om kriminalvård, brott och straff är i fokus sedan länge. Inom politiken ropas det efter hårdare straff och fler fängelser. En del vill sänka straffåldern och sätta barn i fängelse. Retoriken verkar utgå ifrån att det primära är bestraffning, inte återanpassning. En retorik som var vanlig på 1700- och 1800-talets början. Det är alltså inget nytt som presenteras av de mest konservativa bakåtsträvarna i vårt vackra land, oavsett ideologisk hemvist.