Monokulturen kontra lagen

Vi har allt oftare de senaste månaderna hört kritik mot det som kallas det mångkulturella samhället. Såsom kritiken får förstås menas att många kulturer inte kan samsas på samma plats, i samma land. Efter att ha lyssnat på kritiken mot det mångkulturella samhället, och då åsyftar jag inte de lite mer udda synpunkterna om ”Jimmie-moments” och liknande, utan professionella politiker, ställer jag mig frågande till om inte dessa politiker allvarligt missförstått vad mångkultur är och vad de legala effekterna hade blivit av en monokultur.