Debatt

Allra-målet för tankarna till hur den fängslade ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj behandlas

För en tid sedan yttrade sig Riksåklagaren och avstyrkte resning för Alexander Ernstberger i Högsta domstolen (HD). Yttrandet grundade sig i allt väsentligt på vad åklagaren i målet, Thomas Hertz, anser om att Ernstberger bör få sin sak rättsligt prövad. Kort därpå åtalades Alexander Ernstberger i ett helt nytt fall, tillsammans med sin hustru, två advokater och en revisor!