Patrik & Börges podcast

Avsnitt # 8 - Nätvandrarna I avsnitt nummer 8 träffar Patrik [&] Börge Helena Meyer som är verksamhetsansvarig för Nätvandrarna som är till för att ge ungdomar bra vuxna förebilder på internet. Allt mer av unga människors tid spenderas på internet. Möjligheterna är många men det finns också faror med exempelvis grooming och kränkningar av den personliga integriteten som är frågor som varit aktuella den senaste tiden. Våra sociala vanor förändras snabbt, plötsligt känner sig Patrik och Börge väldigt gamla. 

Patrik & Börges podcast

Avsnitt # 6 – Sexuella övergrepp I det sjätte avsnittet av Patrik [&] Börges podcast pratar de om sexuella övergrepp. Avsnittet är uppdelat i två delar. Först en del med psykoterapeuten Börje Svensson som arbetat med förövare såväl som offer för sexuella övergrepp. Därefter fortsätter avsnittet med ett samtal med Ali Reunanen som är bland annat alkohol- och drogterapeut men som också har stor erfarenhet av sexuella övergrepp både som behandlare och som offer.