Fler återfall?

Av Ricard A R Nilsson 2012-09-04

Nu har Trafikverket aviserat att såväl teori- som körproven ska bli dyrare. Denna ökade kostnad kan leda till fler återfall i brottslighet.

Redan idag kostar det många tusenlappar om man vill ta ett körkort, något som har lett till att allt färre personer har råd. Inte minst frigivna fångar som ofta blir av med körkortet till följd av att de dömts för ett brott, har svårt att skrapa ihop pengar. Och på en arbetsmarknad där behörigheten att köra bil har blivit en nästan obligatorisk kvalifikation så innebär ökade kostnader att allt färre frigivna kan få jobb.

Långa spärrtider

Att människor på generell basis blir av med sitt körkort när de döms för ett brott tycker jag är fel. Det blir ett straff på straffet. Naturligtvis förstår jag logiken om brottet man har gjort sig skyldig till är direkt relaterat till trafiksäkerheten, exempelvis fyllekörningar eller olovliga körningar. Men om en person begår exempelvis ett inbrott så finns ingen anledning att dra in körkortet.

I den rättsliga regleringen så framgår att Transportstyrelsen i sina bedömningar för återkallande och spärrtid även ska beakta rehabiliteringsaspekten, alltså vilken inverkan beslutet får för den drabbade att komma in på arbetsmarknaden efter avtjänat straff. Men det är alltför sällan denna avvägning görs. Istället skriver man i sina beslut att körkortet dras in eftersom personen inte kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Ofta hänvisas det till de sammantagna omständigheterna utan någon närmare motivering.

Körkort = arbete

Jag hjälpte en ung kille som hade fått den längsta möjliga spärrtiden innan han skulle få sitt lämplighetsintyg, alltså 36 månader. Detta trots att körkort var ett krav för att han skulle få ett utlovat jobb när han friges om mindre än ett år, vilket han har intyg på. Med min hjälp så överklagades beslutet och han väntar nu på rättens avgörande. Exemplet visar på hur det ofta finns ett direkt samband mellan körkort och arbete, vilket i sin tur även visar på sambandet mellan körkort och återfall. För om man inte kan försörja sig själv så ligger det kriminella livet inte långt borta.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.