Två sparkade vid muck

Av Ricard A R Nilsson 2013-01-30

Ett par fångar fick två tjänstemän vid kammarrätten avskedade. Skälet: När de frigavs fanns inte tillräckligt med jobb åt tjänstemännen.

Under mina år i fängelse har jag hört många olika berättelser om saker som sägs ha hänt, en del är skrönor och en del har visat sig vara helt och hållet sanna. Händelsen med de två handläggarna vid kammarrätten, hör enligt flera källor till den sistnämnda kategorin.

Överklagade allt

Det hela hände under 1990-talet. En beläst fånge avtjänade ett flerårigt straff och använde pennan som sitt ultimata vapen. Tillsammans med en annan intern begärde de beslut på allt möjligt och överklagade sedan vid avslag. Vid denna tid kunde man överklaga först till länsrätten (heter numera förvaltningsrätten) och sedan till kammarrätten. Bägge instanserna var skyldiga att pröva ärendet. De nu aktuella intagna skapade en sådan pappershantering att det gick åt två heltidstjänster hos kammarrätten bara för att hantera deras ärenden. Detta fick som följd att när de två fångarna frigavs minskade trycket på kammarrätten så pass mycket att två handläggare inte längre hade något att göra – och de fick därför sparken.

Pennan är mäktigare än svärdet

Ytterligare en konsekvens, i alla fall indirekt, av den flodvåg av överklaganden som kom in till kammarrätten under denna tid var att lagen ändrades. Idag är det långt ifrån alla ärenden som prövas av denna instans, numera krävs nämligen prövningstillstånd. Om inte kammarrätten anser att det finns vissa särskilda skäl att ta upp ärendet så blir det inte någon högre prövning.

Detta är en av många gånger som pennan har visat sig var betydligt mäktigare än svärdet, även i fängelsemiljö.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.