Huvudskalleplatsen

Av Petter Inedahl 2016-04-21

En enslig gård bortom den brusande trafiken på länsväg 280. Och bara några meter därifrån en gammal avrättningsplats med skuggorna av dem vars huvuden föll för bödelns bila.

Länsväg 280 drar, med undantag för en knyck vid Stora Granlund, som ett rakt streck mellan Rimbo och Edsbro. Trafiken brusar i hög fart genom den till synes folktomma sträckan, och de höga granarna kring vägen förvandlas till ett suddigt grönt töcken utan större avbrott. En bit söder om Görvälstorp sticker en endast bitvis asfalterad avtagsväg ut i skogen till en plats som kallas Grindstugan, en plats som förr hade väldigt dåligt rykte.

Tjuvstenen

Tjuvstenen på andra sidan länsväg 280 lär en gång ha varit platsen för en tjuvgömma.

Där tre härdar möts

Vägen är en rest av den gamla landsvägen. Den ringlar genom landskapet, ibland under, oftast bredvid den modernare länsväg 280 som då och då får sällskap av de gamla milstenarna. Efter Grindstugan gick vägen, och gör till viss del ännu, in i skogen mellan Svartkärret och Jungfrumossen.

Bara något tiotal meter från Grindstugan låg Sjuhundra härads avrättningsplats som i folkmun fått namnet Huvudskalleplatsen. Den ligger nästan precis på gränsen mellan Sjuhundra- och Närdinghundra härader, och även gränsen för Lyhundra härad passerar inte långt härifrån. Att avrättningsplatsen förlagts till ett område där tre härader möts var knappast någon slump, och den kom också att tjänstgöra som avrättningsplats för en stor del av Roslagen.

Kassaskåp

Uppenbarligen är området kring den gamla avrättningsplatsen lika populärt idag bland kriminella.

Giftmördade sin man

Den sista att bli avrättad här var Anna Cajsa Jansdotter, vilken den 28 november 1838 halshöggs och brändes för att ha giftmördat sin man, en mordmetod som alltid genererade strängare straff då dess lömskhet gjorde det svårt att skydda sig mot den. Avrättningen av Anna Cajsa Jansdotter lämnade starka avtryck bland traktens folk och ännu hundra år efteråt berättades hårresande historier om hur folk som klättrat upp i träden för att bättre se spektaklet svimmat och ramlat ner när huvudet föll för bödelsyxan, en berättelse som dock är gemensam för i stort sett alla 1800-talets avrättningsplatser.

Vid ett annat tillfälle sägs en dödsdömd redan ligga på knä med förbundna ögon och halsen på stupstocken när en kurir som ridit i sporrsträck från Stockholm kommer med det glädjande beskedet att mannen blivit benådad. Bödeln är ursinnig av mordlust efter att ha druckit sin hemlighetsfulla bödelsdryck, och folket som förstår att han inte kommer att lugna ner sig om han inte får hugga huvudet av någonting levande lyckas stilla hans raseri genom att ge honom en tupp att nacka. Så berättar i varje fall sägnen.

Huvudskalleplatsen

Huvudskalleplatsen. Sjuhundra härads avrättningsplats låg till höger om vägen där träden nu växer. Grindstugan i fonden.

Hästar skyggade

Det ensligt belägna området kring Grindstugan verkar i alla tider lockat kriminella, även bortsett från avrättningsplatsen. På andra sidan länsväg 280 ligger en bit in i skogen ett stort, över fyra meter högt, flyttblock som går under namnet Tjuvstenen då det lär ha tjänat som gömställe för tjuvgods för en liga som härjat trakten under gångna tider, och även idag går det att hitta uppbrutna kassaskåp i området, vilket antyder att också deras moderna efterföljare begagnar sig av traktens enslighet. Att avrättningsplatsen fick dåligt rykte är kanske inte att förvåna, och de som nattetid färdades här skyndade på stegen.

Det sägs att hästar upprepade gånger skyggat när de passerat avrättningsplatsen, som om de blivit rädda för någonting deras ryttare eller kuskar inte kunnat se. Det berättas om ett par som en höstnatt varit på väg förbi Sjuhundra härads avrättningsplats. Klockan har redan passerat ett på natten, och ljusen i Grindstugans fönster för länge sedan släckts. När de kommer till den gamla avrättningsplatsen ser de till sin förvåning en eld som brinner, och runt den kurar mörka gestalter. Paret är väl bekanta med platsens rykte som tjuvtillhåll, och försöker ta sig förbi så obemärkt som möjligt, men deras steg i gruset måste ha hörts, för ett par av gestalterna reser sig upp och vänder sig mot dem.

Mannen, som tagit ett par droppar och inte tänker låta sig skrämmas av tjuvar, ropar åt dem:

– Vad är det ni vill era djävlar?

Han får svar endast av kvinnan som drar honom i armen och bönfaller honom att vara tyst och gå därifrån, och styrkt av de andras tystnad skriker han igen och uppmanar dem att inte sitta där och skrämma folk, utan istället komma ut på vägen och slåss om de törs. Ett par sekunder senare är sällskapet kring elden försvunnet innan det uppenbarar sig i rad på vägen framför dem.

Det är först då de ser att ingen av dem har något huvud. Stela av fasa förmår varken mannen eller kvinnan röra sig ur fläcken när de huvudlösa kommer emot dem. Hon slår händerna för ansiktet och skriker i panik ”Åh Gud, hjälp”, varvid gestalterna upplöses i tomma intet. Trots att de nu åter är ensamma kan ingen av dem förmå sig att fortsätta färden, och de vänder helt om och lyckas väcka folket på Grindstugan där de även tillbringar timmarna till gryningen.

Text och bild: Petter Inedahl

 


   Petter Inedahl medarbetar på Para§raf med bland annat historiska artiklar. Han har även en egen sajt, Skarn, som förutom historiska bitar även innehåller en del om det hemsökta Stockholm och mycket annat. Skarn betyder, träck, orenlighet och smuts etc. Du hittar Petters sajt här: Skarn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.