Kapten Örtenblad trampar snett

De bägge civilklädda männen på restaurang Carlton, som inte är riktigt så civila deras diskreta kostymer och grälla slipsar låter ana, heter Artur Örtenblad, kapten i reserven på A1, Kungliga Svea Artilleriregemente, och major Frantisek Nemec, militärattaché vid tjeckoslovakiska legationen. Ett par bord därifrån sitter säkerhetspolisen och följer deras förehavanden med vaksamma ögon. Det handlar om lätta pengar, sprit och kvinnor. Och landsförräderi.