Grundlagen och medborgarnas rättigheter

Av Börje R P Carlsson 2019-06-26

Hörde på nyheterna om en ny lag för barn som riskerar att omskäras eller giftas bort. Enligt min uppfattning står denna lag i strid med grundlagen. Så här gick mina tankar.

   Grundlagarna är medborgarnas skydd mot kortsiktiga och långfingrade politiker och riksdagsmän. För att ändra en grundlag går det åt två riksdagsbeslut med ett fritt val däremellan.

   Det ska vara svårt att ändra en grundlag eftersom dessa lagar är medborgarens skydd mot övergrepp och inskränkningar i den personliga friheten. Istället för att ändra en grundlag görs i stället omtolkningar av dessa lagar samt skapas ett brottsbalksbrott som helt plötsligt övertrumfar grundlagen.

   Ibland kan det föreslås en ny brottsparagraf, ett brott med i stort sett samma straffskala som snatteri och helt plötsligt står detta brott över grundlagen. Ett brott där ”godtycke och tro” är grundläggande för att kunna inleda en förundersökning.

   Grundlagen ger medborgarna rätt att resa och färdas fritt i stort sett hur de vill i Sverige, över gränserna och ut i världen. Det finns vissa formalia som något kan begränsa möjligheter men i stort är det fritt fram. Det kan handla om pass och visum men i stort kan en svensk medborgare resa som han vill utan att svenska myndigheter ska ha någon möjlighet att styra resandet.

   Nu föreslås en lag där barn ska kunna förhindras att få lämna Sverige och följa med sina föräldrar på resa till olika länder om ”någon” (vagast möjliga misstanke räcker) misstänker att barnet kommer att giftas bort eller omskäras. Dessa resor i sig är förödande men barnens rätt har vi en socialförvaltning som ska tillvarata.

   Redan idag har vi en socialförvaltning som med både näbbar och klor och lagstöd kan och vill ingripa i fall som dessa. Så sker också och vem har inte hört tipset till unga flickor, som under tvång riskerar att bli bortgifta, att stoppa en sked i trosan för att väcka kontrollanternas uppmärksamhet när de ska passera metalldetektorn.

   Här uppmärksammas olika fall och här handlar socialförvaltningar både snabbt och med fast hand. Trots det vill en enig (i stort sett) riksdag stifta en lag (till) som ska ge myndigheterna möjlighet att stoppa dessa resor. Lämplig påföljd för brott mot denna lag är enligt föreslaget böter eller fängelse upp till ett år. Det kan jämföras med att straff för snatteri (ringa stöld) är böter eller fängelse upp till sex månader.

   För att förhindra ett brott med denna mediokra påföljd är således riksdagsmännen beredda att fortsätta att urholka grundlagar. Fortsätta eftersom jag hävdar att medborgarna har ett grundlagsskydd även mot den masstopsning som understundom sker.

   Jag kan förstå att det ibland kan behövas nya lagar och att gamla kanske måste förändras men ska grundlagar stryka på foten borde det handla om ärenden där straffvärdet är högt och där inga andra möjligheter finns.

   Det finns möjligheter att sätta sig över medborgarnas grundlagsskydd mot myndigheters övergrepp men då ställs betydligt högre krav än böter eller fängelse upp till ett år. Dessutom fattas detta beslut av en underrätt efter framställan från åklagare. Med föreslagen påföljd kommer förmodligen beslutet slutligen att hamna på polisiär nivå precis som med masstopsningar och det får inte vara så lätt att gå runt en grundlag.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.