Hur rigida får tjänstemän vara?

Av Börje R P Carlsson 2020-10-12

Sverige är fantastiskt med sina tjänstemän som är näst intill fanatiska och så grannlaga att de framstår som näst intill rigida. Synonymer på rigid är; stel, hård, oböjlig, osmidig, stelbent, fastlåst, föga anpassbar, omedgörlig, opåverkbar, enögd, fantasilös, förstockad; styv, orörlig.

Alla dessa synonymer kan appliceras på vissa av statens tjänare och jag undrar hur de tänker, om de tänker och med vad i så fall.

När en lantbrukare tar bort en sten från åkermarken sker det oftast för att spara på maskiner och på redskap och göra marken mer rationell.

Den sten som flyttas utgör troligen inte någon biotop eftersom statens tjänare inte reagerar på detta avlägsnande. Så sammanfattningsvis kan vi nog utgå ifrån att en sten utgör ingen biotop.

För att vara rationell avlägsnar lantbrukare flera enstaka stenar och lägger dessa på hög för ett framtida bortforslande. Men se då stöter han plötsligt på patrull eftersom denna stensamling plötsligt utgör en biotop. I varje fall enligt de klarsynta tjänstemän som har att övervaka lantbrukarna och deras brukande av marken.

En ”biotop” är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför vilka djur och växter som lever i området.

Då uppstår frågan hur fort skapas en biotop och hur många stenar måste det till för att skapa en biotop. Med rätt svar tycks en biotop skapas sekundsnabbt när stenarna läggs på hög. De får därför inte flyttas efter detta.

Jag funderar på hur det går för lantbrukaren om han tappar två stenar intill varandra? Har han då helt oavsiktligt skapat en biotop eller får han plocka upp stenarna eller måste han få tillstånd av en av statens klarsynta men rigida tjänstemän?

Även om jag värnar om miljöskydd och är en sann djurvän samt också lantbrukare, om än mest före detta och i mindre skala, undrar jag om det verkligen var så här denna lag om skydd för olika biotoper skulle tolkas. Med denna tolkning funderar jag på om grannen som har ett stenparti i sin trädgård får förändra eller flytta denna?

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.