Det gångna året…

Av Carin Åberg 2021-12-30

Det har lagts en del förslag och faktiskt hänt en hel del under året 2021. Den mest uppenbara trenden under det gångna året är väl att rättssäkerheten angripits på allvar från olika håll. Förslag på att medborgare ska kunna bli objekt för det som kallas hemliga polisiära åtgärder – exempelvis telefonavlyssning – utan att vara misstänkta för något brott är ett exempel. Det gäller både dig och mig.

Ifall du känner någon som känner någon som är bekant med någon som eventuellt kan tänkas förekomma i en förundersökning, så ska du kunna bli objekt för hemliga polisiära åtgärder – exempelvis telefonavlyssning.

Det där med att vara skäligen eller på sannolika grunder misstänkt är inte längre aktuellt när det kommer till de ”ökade befogenheter” Polisen föreslås att få vidta. Detsamma gäller även för vissa andra polisiära åtgärder: husrannsakan utan misstanke om brott.

Vad som gäller hittills (har gällt?) är att det måste finnas ett beslut från en åklagare och att brottsmisstanken måste innebära ett straff som renderar minst två års fängelse. Även här finns förslag på förändringar: det ”räcker” med misstanke om brott som kan rendera – om jag minns rätt – ett och ett halvt år.

Och det är väl inte helt klarlagt om, ifall, en åklagare måste vara inblandad eller om, ifall, en enskild polis eller hans eller hennes befäl själv kan avgöra saken. I värsta scenariot föreslås alltså att en enskild polisman kan fatta beslut i frågan.

Påminner om tillrop om ”polisstat”, om diktaturer i Sydamerika, om tidigare lägen i Portugal, Spanien och Grekland och i gamla Östeuropa på Sovjet-tiden.

En annan stor sak 2021 var väl allt om EncroChatkrypterade- och skryttelefoner. Dyra telefoner – hört att de kostar typ 10 000 – 15 000 kronor styck. En del advokater har opponerat sig: kan man inte belägga vem som  verkligen sänt ett visst meddelande – bara att det förekommer i en viss telefon – kan man inte belägga brott.

Dessutom: att använda material som insamlats en masse och som därför rimligtvis även omfattar helt obrottsliga kommunikationer hotar den enskildes integritet.

Det är ungefär som FRA:s rätt att övervaka och insamla all datakommunikation (inom Sveriges gränser – hmm).  Vilken de nu tydligen får dela med andra länders polisiära och militära makter.
Nåväl.

Det finns fler hot mot rättssäkerheten som aktualiserats under året 2021.

Snacket om anonyma vittnen. Ett vittne ska alltså kunna uppträda i en rättegång utan att varken den åtalade eller hans/hennes försvarare ska kunna ha en aning om vem som vittnat eller om vad. Hur försvarar man sig mot det?

Och det står i ”lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” bland annat att:

”Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:
a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him […] to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him”

Hur effektuerar man det om ifall någon ska kunna vittna anonymt? (Utgör därför anonyma vittnen ett lagbrott?)

Sedan har ju det här med gängkriminalitet och skjutningar varit på tapeten. Och visst, det är för jäkligt att så många människor mist livet eller blivit skadade för livet på grund av skjutningar, men vilka är de föreslagna åtgärderna?

Fler poliser, fler och utökade befogenheter för Polisen?
Regeringen presenterade ett 34-punktersprogram och de boende/drabbade i det ”utsatta området norra Järva” presenterade ett 34-punkters motprogram.

Det första handlade mycket om utökade polisiära befogenheter medan det andra fokuserade på sociala faktorer som exempelvis bakgrund till gängkriminalitet och förebyggande åtgärder.

Själv är jag övertygad om att minskad tillgång till vapen minskar våldsamma brott. Jag har aldrig ens reflekterat över att beväpna mig – även ifall jag varit rädd – för jag skulle aldrig förlåta mig själv, i händelse av skada, ifall det varit jag som tillhandahållit vapnet. När jag var som mest rädd hade jag en vitpepparburk i fickan.

Vad jag vet så har inte någon forskning och beprövad erfarenhet visat att ”hårdare tag“ lett till lägre brottslighet. Däremot så finns tecken på att mer socialt inriktade åtgärder haft vissa goda resultat.

Nu är det oerhört besvärligt att belägga korrelationer mellan straffhöjningar inom ett visst område och brottsfrekvens, än mindre ett orsakssamband. Jag menar, på det hela taget så borde ju USA uppvisa en avsevärt minskande brottslighet över de senaste decennierna – men det är inte fallet.

En dansk forskare, kriminologen David Sausdal, har gått till torgs med den omstörtande forskningsbaserade insikten att ”hårdare tag” (läs högre straff) inte minskar gängkriminaliteten.

Enligt SVT menar han att ”det inte går att veta om gänglagarna (i Danmark, min kommentar) alls haft någon effekt på brottsligheten eftersom de inte utvärderats”. Han citeras vidare:

”Det finns ingen forskning som visar att det är gänglagarna som gjort skillnaden. Tvärtom säger mina kollegor i Danmark att de inte ser någon korrelation mellan gänglagarna och gängkriminaliteten. Det man vet funkar är det sociala området: skolinsatser, sociala insatser och insatser i bostadsområden. Där har man ofta ganska stor framgång […] Om jag skulle göra en snabb utvärdering skulle jag säga att det som funkat bäst, som varit verksamt, är de sociala insatserna. Den här metoden med hårdare tag har inte haft en särskilt stor effekt.” (SVT 2021-12-12)

Intressant. Sedan är jag ju bara förvånad över att förbud mot besök i affärer ska kunna fattas godtyckligt av någon chef eller annan befälshavare – utan dom.

Nu föreslås att detsamma ska kunna gälla i simhallar och bibliotek. Men tänk om du bara tycks vara ”besvärlig” eller är på kant med makthavaren. Då kan du nekas tillträde.

Och sedan det här befängda förslaget om straffzoner. Kan jag få en karta?

Och jag tänker inte skriva ett ord om Covid-19 och grunderna för de restriktioner som utfärdats…

Ska jag  avsluta med något positivt så är väl det att det fortfarande finns medborgare som uppmärksammar försök att inskränka rättssäkerheten från olika håll, människor som försöker göra sin röst hörd mot den förhärskande strömmen…
Så jag önskar er alla:

A very Merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear
(Lennon & Ono, 1971)

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Carin Åberg är pensionär. Har en bakgrund som bland annat filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, filosofie kandidat i teoretisk filosofi, databasmodulator, ljudtekniker, författare, pottkusk och städerska.
Kan som pensionär skriva om vad som helst, när som helst. Född på landet i Åmot, Gästrikland.
Carin är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.