Gold Dot Speer dödar oerhört snabbt

Av Börge Hellström 2013-03-11

Jag är jägare och enligt svensk lag och Naturvårdsverkets anvisningar är jag skyldig att använda hålspetsammunition när jag skjuter på ett djur. Anledningen är att denna typ av ammunition gör större skada då man vill att djuret ska dö så snabbt som möjligt. 

Börge Hellström var en gång i tiden en hårdslående buse. Blev sedan en av de elva som startade KRIS.
Idag är han firad deckarförfattare tillsammans med författarkollegan Anders Roslund. Deras böcker är översatta till 33 språk och har fått de flesta priser som går att få.
Den förra boken, Tre sekunder, blir nu Hollywoodfilm.
Den senaste, Två soldater, har blivit en lika stor succé som de tidigare.

Djuret ska slippa plågas i onödan och då får jägaren ta att en del kött förstörs vid påskjutningen. Detta är bra, anser jag. Så ska man använda jaktammunition!

   Men, det är inte i alla tillfällen man vill orsaka maximal dödlighet. Det finns en annan slags (Jakt?)ammunition som har döpts till ”Köttkvarnen”. Det är ett antal år sen (2003) Rikspolisstyrelsen enligt arbetsmodellen ”största möjliga tystnad” lät Sveriges poliskår byta sin ammunition från vanlig helmantlad kula till en hålspetsammunition kallad Gold Dot Speer, som senare kom att benämnas Köttkvarnen.

   Först när bytet var genomfört så blev det officiellt och protesterna lät inte vänta på sig. Bland annat så påstod de protesterande, helt riktigt, att hålspetsammunition har förbjudits i olika internationella konventioner att användas i krig mot människor, eftersom de skadar onödigt mycket.

   Men detta argument skapade inte några sömnlösa nätter hos karriäristerna på Rikspolisstyrelsen. Man sa helt enkelt att ”de internationella konventionerna gäller ju militär personal, inte den svenska polisen”.

   Dessutom menade man att en 9 mm helmantlad kula dels inte stoppar en ”buse” på ett effektivt sätt (den går ju rakt igenom en människa utan att expandera) och dels att vid en skjutning av en buse så kan den helmantlade kulan gå rakt igenom busen och träffa en alldeles oskyldig vanlig medborgare, något som fram tills då aldrig hänt i Sverige – och det ville man ju inte.

   Hur fungerar då Gold Dot Speer om polisen blir tvungen att skjuta på en buse? Om polisen träffar målet som hen siktade på, inträffar följande; när Gold Dot Spear´s 9-millimeterskula träffar målet roterar den med över 1000 varv per sekund. När den sedan går in i en människas kropp expanderar den och blir nästan tre centimeter i diameter. Det växer fram ”propellervingar” – sex stycken närmare bestämt. Dessa propellervingar blir var och en 26 till 28 millimeter i diameter.

   Med en hastighet på ungefär 1000 varv i sekunden blir den till en fruktansvärd visp som slår sönder all vävnad som den träffar. Därmed har man fått stopp på busen – men till vilket pris? Oftast busens liv!

   2005: En psykiskt sjuk man i Lindesberg blir ihjälskjuten av polis . Han skjuts i magen med Gold Dot Speer och dör förmodligen en ganska plågsam död. Om man hade haft helmantlad ammunition så hade den psykiskt sjuke mannen inte fått hela tarmsystemet söndertrasat och haft betydligt bättre chanser att överleva.

   2013: En rånare i Södertälje skjuts i huvudet och avlider efter några dagar på sjukhus. Med en söndertrasad hjärna är det svårt att överleva, men om polisen hade haft 9 mm helmantlad ammunition i sina Sig Sauer istället, så hade kulan förvisso penetrerat hjärnan, men den hade penetrerat utan att trasa sönder.

   Det finns fler exempel på människor som skjutits ihjäl av svensk polis med hålspetsammunition – eller Dumdumkula som man också kallar den ammunitionen för. Jag ska inte gå in närmare i detalj på det här eftersom vi – och även karriäristerna på RPS – redan vet att ammunitionen är livsfarlig.

   Det finns en parameter till att ta i beaktande när man ska skärskåda Gold Dot Speer. Jag vet inte om ni som läser detta har lagt märke till att när svensk polis hamnar i skarpt läge så har flera av dem visat sig vara riktigt usla på att skjuta. Kan vara att de är usla skyttar och har fuskat sig igenom sin egen skjutträning men det kan också vara att de inte klarar det adrenalinpåslag som blir när de ser – eller tror att de ser – att busen är beväpnad.

   Vid händelserna på Birger Jarlsgatan där en polisman nästintill lyckas skjuta automateld med sitt tjänstevapen men han skjuter inte på busen utan han skjuter 14-16 skott (Gold Dot Speer) rakt in i ett gym fullt med – enligt RPS definitioner – oskyldiga människor. Tänk om någon av dessa hade träffats, risken är stor att vi hade fått en död –men oskyldig – människa då.

   Det finns många fler fall där svensk polis siktat så dåligt att dom i allra högsta grad utsatt den allmänhet som dom är satta att skydda – för livsfara. Ett exempel till är fallet som beskrivs ovan, guldrånet i Södertälje: Där sköt polisen 17 skott mot rånarna. Ett träffade!

   En liten betraktelse med anledning av ovanstående guldrån. Inget ont om poliserna som sköt. Jag anser att dom hade all rätt i världen att göra det, men jag kan ändå inte låta bli att fundera: På filmer tagna vid det aktuella tillfället så ser man hur poliserna sitter på knä, helt oskyddade – eller hukande (också helt oskyddade) och skjuter mot rånarna som är beväpnade med AK 47 Kalasjnikov.

   Dels så frågar jag mig, hur tänkte man då? Det är ju som om man skjuter med knallpulverpistol mot en haubits. Om det varit en riktig AK 47 och inte en replika, och busen känt sig det minsta trängd, så är risken mycket stor att både polis och oskyldiga strukit med vid en salva automateld från AK 47:an.

   Dessutom är det mycket ovanligt att man exponerar sig så som poliserna i Södertälje gjorde. Man brukar vanligtvis se till att skydda sig och människor runtomkring först och sen invänta kollegor med förstärkningsvapen och ordentliga skyddsvästar. Men i Södertälje så kunde vi se hur polisen pangade på medan vanliga, oskyldiga människor hela tiden fanns i närheten och hela tiden rörde sig i närheten av dramat, utan att riktigt verka förstå att dom befann sig i livsfara.

   Jag ställer två frågor riktade till karriärristerna och upphandlarna på RPS:

  • Var det någon från RPS som 2003 informerade alla poliser som skulle börja använda Gold Dot Speer att risken nu var mycket större att busarna skulle dö vid en eventuell påskjutning från svensk polis, framförallt om skottet/skotten träffade ovan busens midja?
  • Var det någon från RPS som berättade för samma poliser att anledningen till att jägare måste ha hålspetsammunition när de skjuter på djur, var att djuret skulle dö så fort som möjligt så att det skulle slippa att plågas?

   Karriäristerna på RPS säger att man vill stoppa busarna med 2003 års hålspetsammunition. Lagen och Naturvårdsverket säger att hålspetsammunitionen använder man för att döda så smärtfritt och snabbt som möjligt.

   Om man nu vill stoppa busarna effektivt så kan man ju till exempel låta svensk polis få ha så kallade Tasers (elchocksvapen!) eller ljudchocksvapen. Det finns faktiskt ganska många sätt att stoppa busar på, utan att använda jaktammunition som är förbjuden att användas i krig mot människor – och vars främsta uppgift är att döda så snabbt som möjligt.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.