Öppet brev till Kriminalvårdens chef

Hej Nils Öberg! Anledningen till att jag skriver det här öppna brevet till dig är dels för att påtala en del felaktigheter som jag anser att jag och andra människor blivit utsatta för av Kriminalvården (KV) och dels för att jag vill få veta hur mycket du, i egenskap av högsta chef på Kriminalvården, i själva verket känner till om din personals skiftande sätt att arbeta vid KV:s Kriminalvårdsanstalter runtom i Sverige. KRIMINALVÅRDENS GENERALDIREKTÖR NILS ÖBERGS SVAR OCH BÖRGE HELLSTRÖMS REPLIK ÄR PUBLICERAT DIREKT EFTER HELLSTRÖMS ÖPPNA BREV.

Patrik & Börges podcast – avsnitt 23

I år det ett så kallat supervalår, med val både till riksdag och till EU-parlamentet. Patrik och Börge har därför bjudit in Klara Hermansson som är doktorand i kriminologi och forskar om de politiska partiernas kriminalpolitik. Finns det några heta kriminalpolitiska frågor inför valet? Vad tycker egentligen partierna och går det att dela in kriminalpolitiken i en höger-vänsterskala? Det och mycket mer i ett avsnitt med två programledare som inte på något sätt är objektiva.

Patrik & Börges podcast – avsnitt 17

I det 17:e avsnittet träffar Patrik [&] Börge en polis som helvände. Michael Lundh arbetade som polis i 26 år, han tillhörde en fruktad piketstyrka på Norrmalm i Stockholm. Men någonting hände, han fick nog och började ifrågasätta sig själv och sitt beteende. Idag har han sedan många år lämnat polisyrket och arbetar som föreläsare och pratar bland annat om vikten av värdegrund och att arbeta mot rasism och fördomar. Det blev ett samtal om allt från machoattityder, rädslor till Palmemordet och mer...