Politik – det omöjligas konst

Av Börje R P Carlsson 2018-08-23

Jag har nu följt partiledarutfrågningen så här långt och finner hur förbluffande lätt det är att ställa frågor som är näst intill omöjliga att besvara. Att sätta en partiledare på pottan förefaller inte vara det minsta svårt.

   Ingen partiledare kan avkrävas kunna allt, inte ens inom politiken och därför är det oerhört lätt att komma med frågor som är näst intill omöjliga eftersom det ibland inte finns ett egentligt facit.

   Det är dock både givande och intressant att följa dessa utfrågningar där partiledarna i lugn och ro får utveckla sina svar men också konfronteras med sina tidigare vallöften och resultaten av dessa. Det finns nästan alltid förklaringar, ibland bra ibland sämre, till varför olika utfästelser inte infriats.

   I Isabella Lövins utfrågning var det ett påstående från en myndighet som förbluffade mig och som gjorde mig också lite upprörd. Det var frågan om flygskatt för att flygbolagen skulle ta en del av sina kostnader för miljöpåverkan. Här hade Lövins parti fått igenom en flygskatt som baseras på flygresans längd och som gav ett påslag på 400 kronor för en Thailandsresa.

   Denna flygskatt hade Alliansen blivit så upprörda över att det hotat med både det ena och det andra om skatten infördes. Om de kommer till makten ska denna skatt omgående förpassas till den värld där alla upprivna beslut hamnar.

   Nu hade Statskontoret räknat ut att om flygbolagen fullt ut skulle betala miljökonsekvenserna för sin verksamhet så skulle den Thailandsresa som idag kostar cirka 10 000 kronor kosta 18 000 kronor.

   Dessa uppgifter gjorde mig höggradigt förbannad eftersom Alliansen hävdat att flygbolagens påverkan på miljön i stort sett varit försumbar och att vänsterblockets flygskatt bara var symbolpolitik. Summan 400 kronor är kanske i denna storlek symbolpolitik men som ett första steg till full kostnadstäckning för flygbolagen var det oändligt mycket viktigare än symbolik.

   Isabella Lövin föreslog också att medborgarna skulle äta mindre mängd kött för miljöns skull eftersom nötkreaturen är storproducenter av metangas. Detta trots att antalet kreatur minskar varje år. På några decennier har antalet kreatur i Sverige halverats.

   Alliansen har gjort stor sak av vårdköerna som fördubblats under sossarna fyra år i regeringen. Långa vårdköer är ett gissel för de drabbade som ibland till och med hinner dö innan de får den vård de har rätt till.

   Alliansen säger att detta beror på att regeringen tagit bort den vårdmiljard som Alliansen införde. Denna miljard höll nere vårdköerna. Jag funderar på om Alliansens kortare vårdköer gjorde någon skillnad för de svårast sjuka?

   Alliansen hävdar att deras korta vårdköer, 44 tusen personer, helt berodde på vårdmiljarden. Mina funderingar blir då om Alliansens 44 tusen i vårdkön är de 44 tusen svårast sjuka som påverkar statistiken minst.

   Löfvén är ganska halsstarrig i sin argumentation och säger ofta som motargument ”så här är det”. När det talas om att Alliansen vill sänka skatterna hävdar Löfvén att det går inte att sänka skatter och samtidigt utveckla välfärden. När han påvisas att både Alliansregering och Göran Perssons socialdemokratiska regering lyckats med just detta tar han till med sitt mest halsstarriga motargument ”det går inte” och när inte det räcker så drämmer han till med ”jag är statsminister”.

   Löfvén har rätt om han talar om en medborgares plånbok. Här går inte an att öka utgifterna om intäkterna minskar. Men Statens plånbok är så mångfacetterad att en utgiftsökning i ett fack kan ge mångdubbelt tillbaka som intäkter i ett annat fack. Allt som renderar ökad köpkraft betyder extra inkomster på mellan 6 och 25% för staten.

   Politiker är lätta att tillfredsställa för de olika myndigheterna. Politiker ser bara siffror och statistik, de ser inget vad som ligger bakom.

   Polismyndigheten har vänt kurvorna över utredningsstatistiken som under flera år gått utför. Att denna vändning skett genom en ökad redovisning av självuppklarande brottslighet, nästan bara förseelser, ser inte politikerna. De inbillar sig vad de vill tro på och utgår att siffrorna speglar utredningar av brottsbalksbrott.

   Samma med vårdmiljarden. För att korta köerna har vissa landsting prioriterat åkommorna på de svårare fallens bekostnad. Dessa landsting har nu lyckats korta sina köer och fått ta del av vårdmiljarden. Men var det verkligen så tanken var bakom denna vårdmiljard?

   Om man går från Alliansens politik och överger de svårast sjuka till en ordning med adekvat vård också för de svåra fallen så torde nog vårdköerna öka oavsett regeringsfärg för såvitt inte SD kommer till makten, de tycks inte ha någon verklig uppfattning om något utöver migrationen.

   Om populismen kunde utrotas och politikerna kunde ta de beslut som krävs för att Sverige ska fortsätta att vara bra land att leva i så skulle nog politiken se helt annorlunda ut. Jag tror att de flesta politiker vet vad som egentligen krävs av dom men de vet också att alla beslut som är obekväma slår tillbaka mot dem. Deras plats i riksdag, regering, landsting och olika kommunstyrelser är viktigare än att landet styrs på ett optimalt sätt.

   Skattehöjningar är ett gissel men skattesänkningar som i kronor och ören bara gynnar de mest välbeställda är lika bedrövliga.

   Inga politiker jobbar för ett, för Sverige och Sveriges medborgare, optimalt styre eftersom detta skulle betyda regeringsbyte vart fjärde år. Nu finns dock ett tredje block som på ett fullständigt oförutsebart sätt skapar hoppande majoriteter som skadar både politik och politiker och som gör politiken oförutsebar.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


  Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.