Livstids fängelse innebär livstid

Av Ricard A R Nilsson 2018-12-12

Kritiska röster höjs med jämna mellanrum om att livstid inte betyder livstid i Sverige. Men faktum är att det finns flera fångar med livstidsstraff som dött i fängelse och därmed uppfyllt även den hårdaste av straffivrares krav på att frigivning ska ske först när döden inträffat.

   När en person döms till livstids fängelse så innebär det faktiskt inte några som helst garantier på att han eller hon kommer ut. Det finns en möjlighet att ansöka om att få tidsbestämt efter att minst 10 år avtjänats, och att då teoretiskt sett få livstidsstraffet omvandlat till minst 18 år och då avtjäna 12 år, men det är ytterst få som sitter så kort tid.

   För singelmord ligger vanligtvis strafftiden på 21-24 år, vilket innebär att man avtjänar 14-16 år. Gäller det dubbelmord brukar de flesta hamna kring 27 år, alltså 18 år effektiv tid. Jag själv som sköt tre personer och en annan som dödat än fler, fick 30 år och ska avtjäna 20 år.

   Sedan finns det några som suttit ännu längre innan de fått tidsbestämt. Leif Axmyr avtjänade 34 år. Några ytterligare har suttit långa tider utan att få straffen omvandlade. Och i en del fall har livstidsdömda till och med avlidit i anstalt. Dessa sistnämnda personer har alltså ordagrant avtjänat ett livstidsstraff.

   Avgörande för om ett straff kan tidsbestämmas eller inte är riskbedömningen, alltså om risken för återfall i våld är så pass hög att samhällsskyddet åsidosätts. Är risken hög, så kommer just den personen aldrig att friges.

   Det här är ett högst diskutabelt synsätt, eftersom det därmed inte i första hand handlar om vad den dömde har gjort, utan vad man tror att han eventuellt kommer att göra i framtiden. I en rättsstat håller man ju inte människor inlåsta i fängelser för vad man tror att de eventuellt kommer att göra.

    Inte minst därför borde livstidsstraffet avskaffas. Om sedan maxstraffet ska vara 21 år som i Norge eller 25 år som i Kanada, där man avskaffat livstidsstraffet, eller om det ska vara 30 eller 40 år kan naturligtvis diskuteras.

   Det väsentliga är att därmed skulle det vara en domstol som dömer gärningsmannen för vad han gjort och vi skulle slippa godtyckliga bedömningar om vad någon eller några tror att personen ifråga eventuellt skulle kunna tänkas göra i framtiden.

   Ett nyligen uppmärksammat fall är en 90-årig man som hittills avtjänat drygt 19 år i fängelse. Nyligen avslogs mannens begäran om att få tidsbestämt av Örebro tingsrätt. “Avgörande för beslutet är risken för återfall i allvarlig brottslighet”, säger Björn Lindén, lagman vid Örebro tingsrätt till Västgöta-Bladet.

   Det är alltså inte helt osannolikt att just denna person kanske kommer att avlida under sin strafftid. Tänk själv den ångest som han sannolikt känner inför den tanken. Visst, han har begått ett brott som innebär att han måste straffas och jag menar inte att han är ett offer, hans egna val och handlingar har försatt honom i fängelse.

   Men ångesten av att veta att man sannolikt kommer dö i Kriminalvårdens fångkläder måste ändå vara ett tillräckligt strängt straff, även enligt den mest hårdföre straffivrare.

   Alla som klagar på för korta straff och att alla livstidsfångar släpps ut, borde faktiskt inse att det har funnits fångar som dött i fängelse. Och det sitter idag intagna som sannolikt aldrig kommer ut igen. Livstids fängelse kan alltså innebära att man dör bakom lås och bom.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Ricard A R Nilsson dömdes till livstids fängelse för mord, men fick under 2017 sitt straff tidsbestämt till 30 år och avtjänar nu sista året på ett halvvägshus. Under åren i olika fängelser har han betat av nio universitetsexamina och är idag kriminalvårdens högst utbildade, generaldirektören inräknad.

   Ricard har släppt flera böcker, bland annat ”En livstidsdömds dagbok”. Följ honom i sociala medier:

nilsson-larancuent.com/ricards-blogg  
instagram.com/nilsson_ricard
twitter.com/ricardnilsson

   Ricard har medarbetat på Para§raf sedan vi startade magasinet. Ett av Para§rafs honnörsord är inifrån. Vi ska så långt det är möjligt rapportera inifrån. Komma in under ytan. Ricard har rapporterat inifrån fängelsevärlden. Nu fortsätter han att skriva utifrån sina insikter om fängelser och den undre världen.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.