Åtalade åklagare fick landets dyraste advokater

Av Torgny Jönsson 2019-02-05

Det finns en befogad anledning att ifrågasätta allas likhet inför lagen när det framkom att de tre åklagare som stod åtalade av mig för tjänstefel fick landets mest kostsamma försvar. Trots att en förväntad påföljd vid fällande dom motsvarar vad som döms ut vid en enkel cykelstöld. Tre specialiståklagare i Göteborg tilläts vraka fritt mellan offentliga försvarare som hämtades från landets alla hörn.

   Det är anmärkningsvärt med tanke på att det i Göteborg, Sveriges näst största stad, vimlar av skickliga advokater. Än konstigare blir det när man betänker att på de sex skickliga juristernas motståndarsida satt bara jag. Utan juristutbildning och utan advokathjälp.

   Nog ter det sig något märkligt när staten skickar iväg principen om parternas likställdhet som barnet med badvattnet.

   Det är en grundläggande rättighet att man som anklagad för brott har rätt till en offentlig försvarare, även då det rör sig om enskilt åtal. Det vill säga när någon annan än åklagare väcker åtal.

   Vid enskilda åtal kan den som väcker åtal dömas att ersätta den åtalades rättegångskostnader, men inte nödvändigtvis. Då stannar försvararkostnaden på staten.

   Därför ska tingsrätterna även vid förordnanden av försvarare i enskilda åtal se till att hushålla med statens ekonomiska medel. Det förefaller att gälla alla som står anklagade för brott – utom poliser och åklagare.

   När jag i juli 2017 beslöt att väcka åtal om tjänstefel mot tre åklagare vid Göteborgs tingsrätt gavs de tre åklagarna carte blanche att handplocka några av landets skickligaste advokater med merkostnad.

   Merkostnad medges för advokater som anses särskilt skickliga och/eller driver verksamhet på annan ort. Advokat Thomas Olsson från Stockholm och advokat Lars Kruse från Helsingborg, hämtades in för att komma till de åtalade åklagarnas undsättning.

   Med tanke på att jag vid tidpunkten var frihetsberövad, med restriktioner på isoleringsavdelning, begärde jag att tingsrätten även skulle låta förordna ett målsägandebiträde åt mig. Begäran avslogs med samma föredömliga hastighet som man låtit förordna landets mest kostsamma försvar åt de tre åklagarna.

   Jag menar att alla, då även åklagare, ska som misstänkta eller åtalade ha rätt till en försvarare. Samtidigt är det min bestämda uppfattning att åklagare ska behandlas som varje annan brottsmisstänkt och inte forsa fram i en egen gräddfil. Så här långt har det kostsamma försvar som Göteborgs tingsrätt lät förordna kostat drygt 300 000 kronor.

   En annan fråga som naturligtvis inställer sig är; varför ansåg tingsrätten det berättigat att medge ett så kostsamt försvar. Alla tre tilltalade är åklagare, varav två är specialiståklagare och anses därför särskilt skickliga.

   Behöver man verkligen några av landets mest skickliga och kostsamma försvarare när man av Riksåklagaren har bedömts vara stjärnåklagare och när den som väckt åtal varken har en till sin hjälp eller ens är jurist?

   Vid sidan av att jag ser alla misstänktas rätt till en försvarare som självklar är det minst lika viktigt att principen om parternas likställdhet i processen efterlevs.

   Equality of arms medger inte den typ av processuella övertag som förekom när Göteborgs tingsrätt beslöt att curla de tre åklagarna. Man måste naturligtvis även fråga sig om åklagare alltid ska ha ett processuellt övertag – det vill säga även när de själva står åtalade.

   Vid ett enskilt åtal tar den som åtalar en reell risk att bli ersättningsskyldig vid förlust och därmed borde det vara givet att tingsrätten även ska förordna målsägandebiträde.

   Så här långt i processen har de tre åklagarna friats men domen kommer att överklagas till Högsta domstolen.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Torgny Jönsson har i medierna kallats ”Maffians bankir”. Han har tidigare avtjänat två längre fängelsestraff och frigavs i slutet av oktober i år efter att ha suttit häktad 19 månader på säkerhetsavdelning med restriktioner.
Under de senaste tio åren har ett stort antal av hans artiklar rörande rättssäkerhet och kriminalvård publicerats på DN, Aftonbladet, Dagens Juridik, SVT och Paragrafs debattsidor.
Han har även beviljats prövningstillstånd och vunnit mål i Högsta domstolen. Sedan frigivningen använder han Facebook som en plattform för sin syn på rättssäkerhet och på de pågående processer där han är både målsägande och misstänkt.
Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje tisdag och fredag.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.