Stäng ner det statliga penningtvättslotteriet

Av Torgny Jönsson 2019-02-19

En av rättsstatens hörnpelare är att kravet om förutsebarhet är uppfyllt. Principen är lika betydelsefull som oskuldspresumtionen, proportionalitetsprincipen och allas likhet inför lagen. Lagar och normer ska vara förutsebara för alla och envar. Domstolar ska givetvis tolka dessa lagar och normer på ett förutsebart sätt. Det ska med andra ord vara möjligt för den enskilde att i förväg känna till hur lagen kommer att tillämpas.

   Penningtvättslagens tillämpning vid svenska domstolar spretar som en solfjäder och får kamelryggen att framstå som ett under i jämnhet. Normalt ställda krav på förutsebarhet har lagts på hyllan när stryktipsraden upplevs som mera säker än ett domstolsavgörande.

   I fredags meddelade hovrätten i Malmö domar i två skilda mål som båda avsåg grova penningtvättsbrott. Likheten mellan de två målen och hur åklagaren utvecklat sin talan i respektive mål är slående. I vart och ett av målen återfanns det en misstänkt som dömts till 2.5 års fängelse av tingsrätten.

   Bevisläget mot de båda männen var likartat och uppvisade betydande svagheter. Nu beslöt hovrätten att helt frikänna en av de misstänkta medan man valde att fälla den andra. Oavsett att det fanns viss bevisning mot den frikände medan det helt saknades bevis mot mannen som man valde att fälla.

   Tillämpning av penningtvättslagen är en krånglig historia eftersom det krävs att åklagaren kan visa att de pengar som hanterats härrör ifrån brottslig verksamhet. Något som i flera fall visat sig vara komplicerat eftersom det inte är klarlagt hur konkret åklagaren måste vara.

   Det framkom inte minst i Göteborgs tingsrätts mål B 1693–17 där 15 personer frikändes från grova penningtvättsbrott efter det att tingsrätten vägrat att ta ställning till det av åklagarna påstådda förbrottet grovt bedrägeri.

   Penningtvättslagen i all ära, men nog finns det tydliga populistiska inslag över införandet av lagen 2017. Misstänkta fälls och frias på ett sätt som för tankarna till chokladhjulet på Liseberg, åklagarna förefaller oklara över vad som gäller medan domstolarna famlar i mörker.

   Den enda inblandade grupp som är helt säker på hur det ska sluta för egen del är försvarsadvokaterna med sina kostnadsräkningar

   För skattebrott krävs inte något svårdefinierat förbrott, pengar som flutit in på konton ska deklareras och när så inte sker är det subjektiva rekvisitet uppfyllt. I takt med att avgöranden i penningtvättsmål spretar åt alla håll är det en svårbegriplig väg som populistiska åklagare valt när man harvar vidare i penningtvättsträsket.

   I det statliga penningtvättslotteriet finns det inga vinnare utan enbart förlorare. Den ekonomiskt största förlorargruppen är landets skattebetalare som tvingas finansiera åklagarnas dikeskörningar.

   Den verkliga förloraren är vår i rask takt nedmonterade rättsstat när principen om förutsebarhet överges. Nog bör man ha en aning om utgången när man står anklagad för brott i Sverige 2019.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Torgny Jönsson har i medierna kallats ”Maffians bankir”. Han har tidigare avtjänat två längre fängelsestraff och frigavs i slutet av oktober i år efter att ha suttit häktad 19 månader på säkerhetsavdelning med restriktioner.
Under de senaste tio åren har ett stort antal av hans artiklar rörande rättssäkerhet och kriminalvård publicerats på DN, Aftonbladet, Dagens Juridik, SVT och Paragrafs debattsidor.
Han har även beviljats prövningstillstånd och vunnit mål i Högsta domstolen. Sedan frigivningen använder han Facebook som en plattform för sin syn på rättssäkerhet och på de pågående processer där han är både målsägande och misstänkt.
Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.