Veckans underligaste

Veckans underligaste dom

Av Börje R P Carlsson 2020-08-15

Man ska inte kvälja dom men ibland är det svårt att inte reagera. Hur ska respekten för människoliv kunna upprätthållas när den misstänkte inte bara har sin försvarare som agerar för honom utan också hela domstolen som tycks söka alla både möjliga och omöjliga skäl till varför en missdådare inte ska dömas för mord. Hur många försvarare ska egentligen en misstänkt ha?

En man 120 kilo tung och 190 cm lång vet att han är stor och stark och kan slå hårt och vid flera tillfällen har han också visat detta.

Domstolen säger att mannen missletts av att han flera gånger slagit hårt och koncist utan att offret avlidit. Därför finns det inga skäl till att ifrågasätta om den misstänktes uppfattning om att han inte hade för avsikt att döda.

Nu slog han ner ett offer som var 170 cm lång och 52 kilo tung och fortsatte efter nedslagningen att slå med hela sin kroppstyngd bakom sig. Offret fick ta emot ett antal slag som han senare avled av.

Tingsrätten: Vid bedömningen av om 55-åringen har varit likgiltig för att 71-åringen skulle dö bör, enligt tingsrätten, beaktas ”att han genom tidigare erfarenheter vet att han är stark och slår hårt liksom att han i detta fall slagit en person som varit mycket mindre, haft svårt att röra sig och varit nära 71 år gammal. [Offret] var cirka 170 cm lång och vägde 52 kilo jämfört med [gärningsmannen] som är 190 cm lång och väger 120 kilo. I målet har framkommit att [gärningsmannen] tidigare tagit till kraftigt våld mot personer med knytnävarna på likartat sätt utan att målsägandena avlidit”.

Åklagare yrkade på ansvar för mord men tingsrätten och hovrätten kom fram till något helt annat och visar därmed samma likgiltighet för ett människoliv som den misstänkte visat.

Tingsrätten igen: Gävle tingsrätt, vars bedömning hovrätten delar, anser att det inte är visat att 55-åringen haft vare sig avsikts- eller insiktsuppsåt att vilja döda 71-åringen.

Vad tror tingsrätt och hovrätt att en stor, stark och hårtslående man har för avsikt när han grovt misshandlar en äldre man som är långt mindre än hälften så tung som missdådaren? Denna notoriska slagskämpe döms för vållande till annans död. Våda?

Kan man applicera domstolarnas resonemang på andra våldsbrott som begåtts och som föregåtts av liknande brott där offret inte avlidit? Kan man få lindrigare straff med denna ursäkt vid till exempel skjutningar där tidigare offer överlevt?

Den här gärningsmannen dömdes till 5,5 års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död.

Nu måste nog det svenska rättssamhället se till att deras bedömning inte i allt för stor utsträckning skiljer sig från medborgarnas. Respekten för rättssamhället minskar för varje dom där domstolarna i högre grad än försvararna tillvaratar den misstänktes intresse.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.