Foto Claudio Bresciani /TT

När polisen anländer är det en främling som kommer

Av Börje R P Carlsson 2022-08-29

Skjutningarna som idag är ett gissel för invånarna är jag tyvärr ganska pessimistisk inför. Det ser ut som om detta gissel lever ett eget liv och utvecklas fullständigt okontrollerbart. Våra folkvalda tycks stå handfallna men är snabba att visa upp sig i all sin prakt så fort en uppmärksammad skjutning ägt rum.

Då visar dom gärna upp sig och låter sig gärna intervjuas så de kan komma med sina patentlösningar som består av hårdare och längre straff, hårdare och längre straff och därutöver hårdare och längre straff.

Denna patentlösning är egentligen ingen lösning på någonting utan tvärtom en eskalering av dödligt våld. Det betyder inte att de som skjuter inte ska straffas utan det betyder att våldet eskalerar eftersom skyttarna blir yngre och omognare varefter de äldre döms till långa straff.

Hur många som än låses in så finns det alltid yngre som står i kö för att fylla den vakans som uppstår. Omedelbart fylls den av en yngre och ännu mer korttänkt yngling (yngling eftersom kvinnor/flickor ännu inte nått till samma våldsnivå som pojkar/män).

De quick fix-lösningar som våra politiker utlovar finns inte. Men det går trots allt att få slut på skjutningarna – men det kräver en helt ny arbetsmetod.

Nu kanske någon anser att jag svävar i det blå men vad som behövs är kontaktytor, stora kontaktytor, mellan medborgarna och polis/socialtjänst. 99% av utanförskapsområdenas invånare är hyggliga och skötsamma invånare.

Att då stifta lagar, paragrafer och områden som inskränker 99% av medborgarnas rättigheter är ingen framgångsväg. De laglösa bryr sig fan inte om vad lagstiftarna vill. Lagar som skrivs för att påverka de laglösa har varken brottsförebyggande eller hämmande effekt.

En nära och förtroendeskapande polis skulle kunna göra underverk på rådande situation och på sikt motverka den nyrekrytering av presumtiva skyttar som idag skapas.

Under mina 46 år i polismyndigheten uppmärksammade jag ofta hur brottsförebyggande skolpolisen var.

Vi hade i Eskilstuna ett antal skolpoliser som frekvent besökte skolor med undervisning i lag och rätt. De informerade skoleleverna om det som berörde dessa, om trafikregler, om lag och rätt och om påföljder.

Det viktiga var inte vad de sa utan att de fanns där, nära eleverna, och att de lärde känna eleverna och tvärtom.

Dessa kontakter påbörjades redan i småskolan och varade ända in på högstadiet. Skolpoliserna fick ofta bli ett bollplank åt elever, problemlösare och en vuxen som gav sig tid.

Dessa kontakter varade ofta långt upp i vuxen ålder och när något inträffade fanns ingen kompakt tystnad mellan polis och elever eller före detta elever.

Att bygga detta förtroende krävde en engagerad och tillmötesgående polis men gav oerhört mycket tillbaka. Jag är övertygad om att många, ja ännu fler, av dåtidens elever minns Curt, Bengt, Roland, Lars-Olof, Nils-Göran och många fler av dåtidens skolpoliser som kanske många gånger var den ende vuxne som tog sig tid med dessa ungdomar.

Återskapa skolpolisen och områdespoliser och förtroende mellan polis och medborgarna kommer att återskapas samtidigt som det ger både föräldrar och barn en kontaktyta värd namnet.

Men framförallt tro inte på de politiker som lovar att bekämpa dessa skjutningar med samma typ av våldskapital som dessa skyttar besitter. Ett sådant försvar skulle bara få våldet att förvärras.

Apropå rubriken. När polisen idag åker på dessa skjutningar har dom oftast ingen personkännedom eller lokalkännedom. Det leder till att de har svårt att hitta en väg som inte eskalerar våldet.

Hade polisen haft en ordentlig person- och lokalkännedom hade de haft flera framgångsvägar att lita till. Hade de presumtiva våldsverkarna känt igen någon eller några av polisen hade förmodligen det grövsta våldet varit längre bort.

Hade polisen haft ett större förtroendekapital hos områdets invånare är jag övertygad om att de skulle vara öppnare än vad de är idag när de inte känner igen poliserna som bara kommer åkande när något har hänt.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Börje R P Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.