På riktigt!

Statsminister Magdalena Andersson skriver i sociala medier att: "Under lång tid har integrationen i Sverige varit för dålig. Samtidigt har invandringen varit stor. Människor har inte lärt sig svenska eller fått jobb och därmed inte blivit en del av vårt samhälle. Segregationen har gått så långt att vi i praktiken har parallellsamhällen i Sverige. Med områden där skolresultaten är låga, arbetslösheten är hög och få talar svenska. Där frodas gängkriminaliteten".