Veckans värsta

Om poliser i ”pressade situationer”

Av Börje R P Carlsson 2021-09-25

Den 19 juli i år skrev jag på Para§raf om en man som skjutits av polisen. Enligt min mening förelåg varken nödvärn eller laga befogenhet vilket i den dom som nu finns stämmer överens med vad rätten också kommit fram till. Enligt min uppfattning kan inte heller tjänstefel vara en lämplig eller acceptabel påföljd – men vad händer?

Polismannen åtalas för just tjänstefel och blir helt följdriktigt friad för denna skjutning som så när kostade en människa livet men ändock framkallade en livslång invaliditet och lidande.

Här fanns således inget åtal för rätten att ens ta ställning till eftersom tjänstefel i detta fall var fullständigt omöjligt. Redan när åtalet skedde kunde alla inblandade inse att polisen måste frias och åtalet måste ogillas.

Jag har ett antal gånger hävdat att forna eller före detta poliser inte ska utreda brottsmisstänkta poliser eftersom det i kollegialitetens namn uppstår misstankar om hur oväldigt dessa utredningar sker.

Att misstänka och åtala för tjänstefel är i det här fallet ungefär lika dumt som att åtala den skjutande polisen för stöld. Domstolen kan bara döma efter åtalet och att då felaktigt åtala någon kan bara ge detta resultat.

Ett försvar från poliserna var:

”Kollegorna, och den åtalade polismannen, har vittnat om det var en ”pressad situation”.

Återigen förundras man över den stresstålighet som många av dagens poliser visar. En pressad situation!

Snart måste beslutsfattarna inse att situationen börjar bli ohållbar om poliser som begår grovt våld ska dömas eller frias av andra lagar än gemene man.

Snart måste beslutsfattarna inse att situationen börjar bli ohållbar om ”poliser” ska utreda misstänkta poliser.

Snart måste beslutsfattarna inse att situationen börjar bli ohållbar när Svea Rikes lag tillämpas så groteskt olika. När en polis gått över den gräns, som laga befogenhet och nödvärn sätter, har han klivit in bland de brott som ska utredas och åtalas enligt brottsbalk, lagar och förordningar.

Jag kan inte, vill inte förstå det resonemang som den åklagare fört som åtalar för tjänstefel. Hans enda syfte måste ha varit att för husfridens skull skapa ett åtal där rätten inte kan fälla.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

Den tidigare artikeln om fallet finns att ta del av här:

Polisen sköt en man för att han viftade med en gardinstång


     Börje R P Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.