Torgny Jönsson

Skyldig utan rättegång – när ingen vaktar väktarna

Av Torgny Jönsson 2019-01-28

En självklar förutsättning för att ett rättssystem ska uppfattas som fungerade är att huvudaktörerna lyckas hålla rent utanför de egna dörrarna. Kollegial nepotism och vänskapskorruption är oförenligt med en fungerande rättvisa. År efter år har Sverige skattats som ett föregångsland vid frågor som rör rättssäkerhet, trots att principen om allas likhet inför lagen satts på undantag. Jag ser det som angeläget att slå hål på myten om vårt land som rättssäkert, om domstolar som rättvisa, åklagare som hederliga och objektiva och om tron på varje medborgares möjlighet att få rätt när man har rätt.

   Välkommen till min skildring av en rättsstat där den moraliska kompassen låst sig i felläge.

   Sedan jag förlorat ett mål om grovt tjänstefel mot tre åklagare i såväl tingsrätt som hovrätt, och därutöver dömts att ersätta deras rättegångskostnader, uppfattar utomstående säkert att domstolarna fattat ett väl avvägt beslut och att rättvisa skipats.

   Det måste givetvis vara så att en person som av media framställts som Maffians Bankir har fel när han stämmer tre åklagare och påstår att de har gjort sig skyldiga till grova tjänstefel. Jag förstår synsättet och respekterar alla de som lever i tron om att åklagare alltid gör rätt medan påstådda maffiabankirer undantagslöst gör fel.

   Men sanningen är en annan och den förtjänar att berättas. När landets domstolar, Justitiekansler och Justitieombudsman vägrar att fälla, eller ens kritisera enskilda åklagare eller poliser för annat än abnorma fel, har de som vakar över lagens väktare abdikerat från uppgiften.

   Man har effektivt lämnat fältet fritt för rättighetskränkningar mot enskilda. Vad värre är att det förefaller välkomnas av bland annat de advokater som regelmässigt försvarar åklagare och poliser i tjänstefelsärende. Den moraliska kompassen har ohjälpligt fastnat i felläge.

   Oskuldspresumtionen är en våra viktigaste rättsprinciper och omfattar alla. Principen innebär att ingen får utpekas som skyldig utan att ha fällts för brottet vid en rättvis rättegång,

   Europakonventionen (EKMR) art 6.2. Ett föregripande av skuldfrågan bryter mot svensk lag och kan läggas till grund för åtal om bland annat förtal och tjänstefel. I det medialt uppmärksammade ärendet där två bröder redan som barn utpekats som skyldiga till mordet på Kevin framgår hur allvarliga konsekvenserna kan bli när någon utpekas som skyldig utan att det rättsligt har prövats.

   I mitt åtal mot de tre åklagarna om grovt tjänstefel är frågan om oskuldspresumtionen central.

   Samtliga tre åklagare var förundersökningsledare eller biträdande förundersökningsledare i det uppmärksammade penningtvättsmål som pågick vid Göteborgs tingsrätt våren/sommaren 2017 (B 1693-17). Ett mål som slutade med att samtliga åtalade frikändes.

   Vid sakframställan och slutanförande i det målet använde åklagarna ett flertal bilder som presenterades för rätten på storbildsskärm. Av bilderna framgick att jag (Torgny Jönsson) hade begått bedrägeribrott mot ett antal namngivna personer och att de pengar som omfattades av penningtvättsåtalet härrörde från mina brott.

   När åklagarna stod i rätten och föredrog dessa bilder hade jag varken åtalats eller fällts för något av de brott som åklagaren påstod att jag var gärningsman i. I själva verket hade utredningen av dessa eventuella brott precis inletts och jag var inte ens hörd över misstankarna.

   Utredning mot mig är än idag, 20 månader senare, långt ifrån färdigställd. Trots det ansåg sig åklagarna redan i juni 2017 kunna slå fast att jag var skyldig.

   Men åklagarna lät sig inte nöjas med att endast visa upp bilder på storskärm, man läste högt ur tidigare domar och kallade in vittnen för att styrka att jag begått de påstådda brotten. Trots att jag inte fanns på plats, att jag inte gavs möjlighet att försvara mig mot anklagelserna men framförallt utan att jag åtalats eller fällts för de påstådda brotten.

   Aftonbladet citerade åklagaren där han i sitt inledningsanförande uttalade om mig:

– Vi vet att han har gjort det, men vi vet inte varför han har gjort det.

   Tingsrätten redovisar i domskälen i penningtvättsmålet;

Åklagaren har sammanfattningsvis utvecklat sin talan enligt följande//Målsägandena RG och RD har utsatts för grova bedrägerier av Torgny Jönsson”.

   Utlösande för mitt beslut om att väcka enskilt åtal mot åklagarna var att samma åklagare som i penningtvättsmålet påstått att jag gjort mig skyldig till bedrägeri, en vecka efter att det målet avslutats, ogenerat skred in rättssalen vid min första omhäktningsförhandling och presenterade sig som åklagare även i min utredning.

   Detta trots att han dagar tidigare stått i rätten och påstått att jag redan var skyldig till de brott som han nu opartiskt och objektivt skulle låta utreda.

   Kan en åklagare som redan offentligt redovisat och tagit ställning i skuldfrågan, därefter opartiskt och objektivt leda en utredning för att fastställa om brott begåtts och vem som är gärningsman?

   Vid frågan om de tre åklagarna utpekat mig som gärningsman eller ej menar jag att det är av betydelse att alla utomstående betraktare samstämmigt har angett att så har varit fallet. Därmed att både tingsrätt och hovrätt kommit till felaktiga slut när de meddelat friande domar mot de tjänstefelsåtalade åklagarna.

   I såväl tingsrätt som i hovrätt har presenterats ingående bevisning för att åklagarna har föregripit skuldfrågan. Båda instanser har trots denna bevisning kommit till slutsatsen att de åtalade åklagarna varken har utpekat mig som skyldig till bedrägeribrotten eller att de på annat sätt föregripit skuldfrågan.

   Jag menar att inte ens i länder som Nordkorea, Kina eller Myanmar har domstolar och åklagare ett lika oförstående och därmed problematiskt förhållande till oskuldspresumtionen.

   Min nästa krönika kommer handla om hur de tre åtalade åklagarna lyckades med konststycket att få några av landets skickligaste och dyraste advokater förordnade som sina offentliga försvarare, Tomas Olsson och Lars Kruse. Trots att de vid fällande domar skulle kunna påräkna påföljder som ligger i närheten av straffet för en cykelstöld.

   Det förefaller osannolikt att en cykeltjuv i Göteborg skulle få möjlighet att anlita advokat Tomas Olsson med merkostnad för att undgå straff.

   Det står var och en fritt att skapa sig en egen uppfattning och därför finns länk nedan till min sakframställan och till den bevisning som jag föredrog vid huvudförhandlingen i hovrätten mot åklagarna. Där återfinns även länk till hovrättens friande dom.

 

Sakframställan

Bevisning Hovratten for Vastra Sverige mål B 2645-18

Dom Västra HR B 2645-18 2019-01-24

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Torgny Jönsson har i medierna kallats ”Maffians bankir”. Han har tidigare avtjänat två längre fängelsestraff och frigavs i slutet av oktober i år efter att ha suttit häktad 19 månader på säkerhetsavdelning med restriktioner.
Under de senaste tio åren har ett stort antal av hans artiklar rörande rättssäkerhet och kriminalvård publicerats på DN, Aftonbladet, Dagens Juridik, SVT och Paragrafs debattsidor.
Han har även beviljats prövningstillstånd och vunnit mål i Högsta domstolen. Sedan frigivningen använder han Facebook som en plattform för sin syn på rättssäkerhet och på de pågående processer där han är både målsägande och misstänkt.
Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.