”Fiendens fiende är min vän”

En slutsats man kan dra av Sverigedemokraternas senaste kärleksförklaring till judar och Israels regim, är att inget kan ersätta äkta kärlek. Den senaste tiden har vi kunnat se hur SD-företrädare som Jörgen Fogelklou, som tidigare under kontot ”Afghan” på ett av internets största forum bland annat uttryckt att ”juden är roten till allt ont. Sieg Heil!”, nu publicerat bilder på sig själv med kippa under ett besök i en av Sveriges synagogor.
Veckans värsta

Staffanstorps rasistiska integrationsplan

Under onsdagskvällen röstade Staffanstorps kommunstyrelse igenom en integrationsplan framtagen av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Den innebär bland annat ett förbud mot huvudduk för flickor upp till högstadieåldern. Eftersom förbudet strider mot vår grundlagsstadgade religionsfrihet så har Skolverket sedan tidigare klargjort att den här sortens förbud inte är möjliga att genomföra i Sverige. Men i Staffanstorp är man inte så noga med grundlag och mänskliga rättigheter. Det viktiga är ju att få jävlas med minoriteter.