Graviditetsjuridik, Fifa och kriminella advokater

Graviditetsjuridik! Vi pratar förlossningsvårdens waterboarding och att Tove är rädd att bli skadeståndsskyldig på grund av vårdslös graviditetsföring. Fifa! – kan de tillmutade FIFA-kontrakten vara avtalsrättsligt ogiltiga? Husrannsakan hos Aftonbladet – bra eller anus? Kriminella advokater! Är det rimligt att advokaten som lånar 500 kr från ett klientmedelskonto åker ut ur samfundet, men den som misshandlar sin fru får vara kvar?

Färsk Juridikpod om Quick/Bergwall

Ett helt avsnitt om detta sår i den svenska rättskroppen. Är detta Sveriges största rättsskandal? Var domarna korrekta då? Finns det utrymme att fortfarande betrakta Bergwall som skyldig? Håller Lambertz fast vid sin åsikt för att det annars betyder att han gjorde fel som JK? Vilka begränsningar finns i vad man får säga som domare i Högsta domstolen? Är det som Lambertz säger brottsligt/annars rättsligt otillåtet? Kan man förtala en hund (sökhunden Sampo)? Har Lambertz förtalat Hannes Råstam? Har Bergwall rätt till ersättning från staten?

Du talar inte under ed men jävlar i oss om du ljuger

Nu är S05E06 häääärrrr: "Du talar inte under ed men jävlar i oss om du ljuger". En ny dom om plankning i kollektivtrafiken har försatt SL i det som Mårten kallar den stora Tove-skräcken. Dessutom pratar vi om podden Fallet, utnämningen ”Årets Jurist” och HD:s nyligen meddelade dom om hur man ska bedöma skadan för träd som någon huggit ner på grannens tomt. Mårten konstaterar att det här kan vara det jobbigaste avsnittet för Tove i poddens historia.  

Free Toyota

Om man gör nåt brottsligt, typ säljer hyreskontrakt, kan man förutom det uppenbara brottet också göra sig skyldig till bokföringsbrott för att man inte bokförde den illegala verksamheten? Den frågan ska HD snart besvara, men vi spekulerar lite. Dessutom kul i juridiken om bilrättegångar i Sverige och USA, om Advokatsamfundet och Saudiarabien och så har HD meddelat dom i det uppmärksammade hämndporrfallet (ni vet, det där hovrätten sänkte skadeståndet med motiveringen att det ”inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor”).

Vi hade en januariöverenskommelse om att diskutera decemberöverenskommelsen

Om decemberöverenskommelsen, Charlie Hebdo, identitetsstöld och åtalet mot Mats Qviberg. Vi konstaterar att det finns ganska många jävligt duktiga människor som inte gör annat än att skriva överenskommelser. Kunde inte en bra grej innan man förändrar Sveriges politik i grunden fram till 2022 vara att fråga en av dom? Vad menar Mårten med att terrorattacken i Paris inte primärt är en yttrandefrihetsfråga?