Debatt

Dags för Polisens mikrofoner även hemma hos dig?

"Den som inte har något att dölja har inget att att vara rädd för", brukar ofta aningslösa personer säga. Med det avses att om du inte begått grova brott så blir du inte berörd av Polisens alltmer ökande befogenheter för övervakning av medborgarna. Fel - nu kan du komma att bli det ändå. Det senaste är att man ska utreda om man även kan få bugga lägenheter utan att personen som bor där är misstänkt för något brott. Om det här har två jurister skrivit en debattartikel:
Debatt

En motsägelsefull fängelselag

I fängelselagen (2010:610) kapitel 2 föreskrivs i enlighet med 2 § att ”en intagen inte får placeras så att han eller hon vistas tillsammans med intagna av motsatt kön”. Vidare reglerar 4 § bestämmelser under vilka förutsättningar en intagen får placeras på säkerhetsavdelning, vari det under första punkten framgår att en intagen får placeras på säkerhetsavdelning om ”…det kan antas att han eller hon är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet”.