Mår jordklotet bara bra av att bli lite varmare?

Miljöfrågorna engagerar många och de med djupa och grundläggande kunskaper om vår planet hävdar att det är människans fel att jorden likt Aniara går mot sin undergång. Våra stora utsläpp av koldioxid skapar en situation där värmen från solen inte längre reflekteras, utan långsamt värmer upp jorden så att den blir obeboelig. Då dyker det upp kunniga välutbildade människor som hävdar att oron för planeten är helt obefogad.