Behovet av att diskutera BRÅ

Polisforskaren Stefan Holgersson har nu kommit med en ny rapport om BRÅ, där han hävdar att vad BRÅ väljer att lyfta fram i sina rapporter och vad man inte ger sig på, måste kunna diskuteras och ifrågasättas. Det är både vad som beskrivs och vad som inte beskrivs som måste bli föremål för kritisk reflektion. Och framförallt kan det ifrågasättas att BRÅ lyder under Justitiedepartementet och därmed inte är fristående. (Länk till den nya forskningsrapporten ”Behovet av att diskutera BRÅ” biläggs artikeln.)
Veckans mest misslyckade

Har Operation Rimfrost egentligen åstadkommit något?

Jag brukar hävda att en rättegång ofta är som en välregisserad teaterföreställning där duktiga skådespelare blandas med amatörer och där den duktigaste skådespelaren i slutändan oftast vinner. Nu verkar det som om denna föreställning påbörjas redan på gatan där amatörskådespelare (läs poliser med mycket guld på axlarna) regisserar verksamheten för att försöka slå blå dunster i ögonen på både poliser och allmänhet.