April, april! Kristersson lurar dig vart han vill

Grattis svenskar, nu står vi inför första november och Ulf Kristerssons utlovade elkostnadsskydd är på plats. Så här lät det innan valet: ”Idag har jag pratat med partiledarna i de tre andra partierna på min sida och nu är vi helt överens. Om det blir maktskifte och en ny regering efter valet, så KOMMER (uttalat med emfas) vi att införa ett högkostnadsskydd för företag och hushåll mot de extremt höga elpriserna redan den första november.”

På riktigt!

Statsminister Magdalena Andersson skriver i sociala medier att: "Under lång tid har integrationen i Sverige varit för dålig. Samtidigt har invandringen varit stor. Människor har inte lärt sig svenska eller fått jobb och därmed inte blivit en del av vårt samhälle. Segregationen har gått så långt att vi i praktiken har parallellsamhällen i Sverige. Med områden där skolresultaten är låga, arbetslösheten är hög och få talar svenska. Där frodas gängkriminaliteten".