Debatt

Fick Bobel en rättvis rättegång – 2

I en tidigare artikel, införd i Para§raf den 19 november, ställde jag frågan om Bobel, som av Högsta Domstolen dömts till 14 års fängelse för försök till mord, fått en rättvis rättegång? Var de fem justitieråd som dömde Bobel så opartiska som förutsätts? Tog inte de justitieråd som beslutade om prövningstillstånd redan i och med det beslutet ställning för att hovrättens friande dom skulle ändras till en fällande, när de därefter dömde Bobel?

Riksåklagaren står fast vid sitt beslut avseende balkongmålet

Det så kallade ”balkongmålet”, där en man blev misstänkt för att ha kastat ut sin hustru från sjätte våningen, har blivit uppmärksammat för att Riksåklagaren inte överklagade hovrättens frikännande dom till Högsta domstolen. Varvid målsägaren gjorde det och fick prövningstillstånd, vilket resulterade i att mannen dömdes för mordförsök till 14 års fängelse. Hur ser då Riksåklagaren på sitt beslut idag?