Du får döda i självförsvar

En kvinna som känner sig hotad till livet kan till och med ha rätt att döda sin plågoande.I ett samtal med justitierådet och före detta JK Göran Lambertz resonerar vi kring några, inte alltför ovanliga, livssituationer för kvinnor. Hur långt får en kvinna egentligen gå för att försvara sig?Göran Lambertz anser det viktigt att försöka besvara frågorna för att därmed förhoppningsvis kunna ge viss vägledning, men poängterar att han naturligtvis inte därmed har gett något besked om hur tänkbara rättsfall ska bedömas. Bland annat på grund av att situationerna kan variera på så många olika sätt och eftersom varje domare gör sina bedömningar självständigt.

Frikänd – trots mycket grovt våld

Du får slå och sparka, använda tillhygge, och i en extrem situation till och med döda någon i självförsvar. Nödvärnsrätten ger dig rätt att försvara dig. "Hammarfallet" som avhandlats i Högsta domstolen anger var gränsen går. I det här blocket om kvinnomisshandel och nödvärnsrätt, möter vi en kvinna som till och med misshandlades när hon var gravid. Och justitierådet Göran Lambertz svarar på frågor om hur mycket våld en kvinna har rätt att använda när hon blir angripen. 

Rättssäkerhetsventil

I Danmark, Norge och England finns det oberoende resningsinstanster som möjliggör självständiga, grundliga, och därmed rättssäkrare utredningar innan man beslutar om resning. Där får det ta tid och kosta på att gå till botten med resningsärenden. I Sverige har regeringen inte varit övertygad om fördelarna med en sådan ordning trots att det finns många brister i det nuvarande systemet. Inte minst den ojämna maktbalansen mellan den som söker resning och åklagaren.