Rättssäkerhetsventil

I Danmark, Norge och England finns det oberoende resningsinstanster som möjliggör självständiga, grundliga, och därmed rättssäkrare utredningar innan man beslutar om resning. Där får det ta tid och kosta på att gå till botten med resningsärenden. I Sverige har regeringen inte varit övertygad om fördelarna med en sådan ordning trots att det finns många brister i det nuvarande systemet. Inte minst den ojämna maktbalansen mellan den som söker resning och åklagaren.