Öppet brev till rikspolischef Dan Eliasson

Efter drygt fyra decennier inom polisväsendet känner jag att hösten närma sig. Jag har alltid varit stolt över att ha varit polis men nu på slutet börjar det kännas som om jag kastat bort mitt liv på något som nu håller på att raseras och förstöras. Jag tycks inte heller vara ensam om dessa tankar när man tittar på hur duktiga poliser lämnar verksamheten på grund av bristande tilltro till den nya polisledningen (läs rikspolischef, biträdande rikspolischef och de regionala cheferna).

Försvunnen revolver väcker frågor. Är det 100% säkert att Palme sköts med en Smith & Wesson revolver?

1986 väcktes Sverige ur sin folkhemsslummer när statsminister Olof Palme mördades i Stockholm den 28 februari klockan 23.20. Sverige var en idyll där en statsminister kunde tänkas röra sig nästan som han ville och de hot som fanns var inte överhängande eller ens troliga. Palme kunde trots detta inte röra sig helt fritt eftersom SÄPO insåg att fanns en möjlig hotbild mot honom.
Debatt

Nedlagt

Värdet av det traditionella polisarbetet kan aldrig, i något sammanhang, överskattas. Glöm det traditionella och det mesta går förlorat. För en oinvigd betraktare synes det som om polisen helt åsidosatt det traditionella polisarbetet och i stället helt förlitat sig på de få tekniska undersökningar som görs. Men inte ens en träff i DNA-register eller fingerspårsregistret ger en 100-procentig garanti för att ärendet fullföljs med ett FU-protokoll och än mindre att det går till åtal.