Egenmäktighet med barn, likhet inför lagen och demokrati

En nu 31-årig kvinna som konverterat till islam har dömts för egenmäktighet med barn till tre års fängelse i tingsrätt. Hennes brott är att hon tog sitt då (2014) drygt tvååriga barn från Sverige till Syrien. Hennes argument för resan är att hon på plats ville skärskåda om Kalifatet var ett sådant paradis som utmålats och att hon sedan – efter sina erfarenheter på plats – saknade resurser att återvända till Sverige. Och att hon, efter Kalifatets sammanbrott sedan fängslades.

Jämställdhet och jämställdhet…

Nu föreslås från regeringens håll att månggifte ska totalförbjudas. Tidigare var det acceptabelt om månggifte skett i ett annat land, som erkänner månggifte som en form av legal samlevnad. Nu ska den svenska lagen inte anse detta legalt. I jämställdhetens namn. Hmm…? I min värld är jämställdhet att var och en får leva som den behagar så länge densamme inte skadar någon. Men i den svenska regeringens värld är tydligen jämställdhet att man underordnar sig det regeringen tycker.

Nu är representationsmaffian på gång igen

39 nuvarande och före detta anställda på Sveriges Radio anklagar företaget för att ”inte spegla Sverige, varken i journalistiken eller bland vilka som jobbar här” (Ekot 2020-09-25). I ett brev kräver de representation på alla nivåer vad gäller hudfärg och ursprung. Tanken är uppenbarligen den där gamla vanliga – lite märkliga – att för att kunna representera pensionärer måste man själv vara pensionär. För att representera män måste man vara en man och för att representera hemlösa måste man vara hemlös.