Debatt

Fick Bobel en rättvis rättegång – 2

I en tidigare artikel, införd i Para§raf den 19 november, ställde jag frågan om Bobel, som av Högsta Domstolen dömts till 14 års fängelse för försök till mord, fått en rättvis rättegång? Var de fem justitieråd som dömde Bobel så opartiska som förutsätts? Tog inte de justitieråd som beslutade om prövningstillstånd redan i och med det beslutet ställning för att hovrättens friande dom skulle ändras till en fällande, när de därefter dömde Bobel?

Öppet brev till justitieminister Beatrice Ask från statsåklagare Nils-Eric Schultz

Du och jag är förmodligen överens om att någon farligare sysselsättning än att vara informatör åt polisen inte finns. De har inga skyddsombud, inga fackliga företrädare och yrkesinspektionen känner inte till deras existens. De verkar ensamma inne i de farligaste kriminella miljöer vi har i landet. Om de avslöjas i dessa gäng behandlas de som förrädare. Polisens uppgift är att skydda medborgarna – inte att utsätta dem för livsfara.