Snömos, skitprat och distanserande

Av en händelse kom jag att läsa om Östersundspolisen och deras gigantiska problem med den nya polisorganisationen. Det visade sig att vid ett brådskande jobb bara något kvarter från polisstation i Östersund så skickades en radiobil från Bräcke trots att det fanns tre lediga bilpatruller i Östersunds polishus. Det handlade visserligen bara om 71 kilometer och en timmas körtid men det fanns alltså tre patruller på något hundratal meters avstånd.

Polisens djupa kris blir inte mindre av att försöka snygga till utvärderingar

Polisens kris märks framförallt i att fler poliser än någonsin säger upp sig. Just nu är det närmare tre stycken varje dag, enligt polisförbundet. Det betyder att uppemot tusen poliser kommer att ha sagt upp sig det närmaste året. Att det avslöjats att polisledningen under en månads tid har fått möjlighet att justera, korrigera, snygga till och tillrättalägga Statskontorets första utvärdering av polisens omorganisation, gör bara det hela än värre.