Snömos, skitprat och distanserande

Av en händelse kom jag att läsa om Östersundspolisen och deras gigantiska problem med den nya polisorganisationen. Det visade sig att vid ett brådskande jobb bara något kvarter från polisstation i Östersund så skickades en radiobil från Bräcke trots att det fanns tre lediga bilpatruller i Östersunds polishus. Det handlade visserligen bara om 71 kilometer och en timmas körtid men det fanns alltså tre patruller på något hundratal meters avstånd.

Från att vara misstänkt till friande eller fällande dom

När domstolarna kommer med vitt skilda domar brukar det ibland orsaka debatt. Det kan handla om en tveksam bevisvärdering som en hovrätt eller Högsta domstolen måste justera. Men skillnaden i domar behöver dock inte vara så stor, även små skillnader kan vara avgörande. Det kan synas knepigt att gå från till exempel 18 års fängelse, i tingsrätten, till ett totalt friande i hovrätten men det behöver inte betyda att det måste föreligga en så väldigt stor skillnad.